18
05 2017
525

Venitul CNAS pentru primele 4 luni ale anului – 6,02 mlrd. lei

În bugetul asigurărilor sociale de stat, pe parcursul primelor 4 luni ale anului 2017, au fost acumulatevenituri în sumă de 6,02 mlrd. lei, ce reprezintă 34,4% din suma anuală aprobată de 17,51 mlrd. lei.

Potrivit informațiilor, transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2,52 mlrd. lei, din care 1,76 mlrd. lei sunt destinați plăţilor prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi.

Această sumă constituie 33,9% din suma anuală aprobată pe anul 2017, în valoare de 5,2 mlrd. lei, fiind cu 428,8 mil. lei sau cu 32,1%, mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Alții 750,0 mil. lei sau 83,5% din suma anuală aprobată pentru anul 2017 de 898,6 mil. lei, sunt destinați pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.

Totodată, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3,5 mlrd. lei sau 30,7% din suma anuală aprobată de 11,4 mlrd. lei. Faţă de perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creştere cu 465,8 mil. lei sau cu 15,3%.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 5,84 mlrd. lei sau 33,4% din suma anuală aprobată de 17,51 mlrd. lei.

Faţă de perioada similară a anului precedent, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent a crescut cu 884,7mil. lei sau cu 17,8%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 178,4 mil. lei.

Menționăm că soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 mai 2017 a constituit 304,7 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.