Știri

Venitul ilicit va fi virat în bugetul de stat

La 03 iunie 2015, Inspecţia Financiară a emis Decizia nr. 27-08-11/195 cu privire la aplicarea sancțiunilor economice, prin care, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03 ianuarie 1992, s-a decis perceperea în bugetul de stat de la ÎM „Piaţa …” a venitului obţinut ilicit în sumă totală de 42 626 mii lei şi amenzii în acelaşi cuantum. Potrivit deciziei, s-a constatat că în perioada 01 ianuarie 2013 – 01 martie 2015 au fost aplicate tarife eronate pentru serviciile de piaţă, costul tarifului nu a fost ajustat la cheltuielile reflectate în documentele primare de evidenţă contabilă, la suprafaţa comercială şi la zilele efectiv lucrătoare înregistrate în evidenţa contabilă. La fel, contrar prevederilor art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006, tarifele pentru serviciile de piaţă aplicate nu au fost aprobate prin decizia Consiliului municipal Chişinău. Analizând prevederile legale Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie prin Decizia din 13 decembrie 2017 (dosarul nr. 3ra-1302/17) a constatat că Inspecţia Financiară este autoritatea publică competentă să efectueze controlul complex al activităţii economico-financiare a ÎM „Piaţa…”, fiind în drept, conform atribuţiilor funcţionale prevăzute în pct. 7 subpct. 1 lit. g) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, să adopte decizii privind aplicarea sancţiunilor pecuniare. Inspecţia Financiară a constatat că, în lipsa coordonării şi aprobării tarifelor de către Consiliului municipal Chişinău, tarifele pentru locurile de comerţ şi serviciile de piaţă au fost stabilite prin ordinele directorului ÎM „Piaţa…”, pentru perioada 01 ianuarie 2013 – 01 martie 2015. În calculul tarifelor, stabilite prin ordinile directorului ÎM „Piaţa …” au fost incluse cheltuielile şi consumurile majorate aferente serviciilor de piaţă, repartizate la o suprafaţă de comerţ diminuată comparativ cu cea reală utilizată şi micşorarea numărului efectiv al zilelor lucrătoare incluse în calculul tarifului zilnic la un metru pătrat. În consecinţă, de către ÎM „Piaţa ….”, în perioada 01 ianuarie 2013 – 01 martie 2015 au fost încasate venituri ilicite în sumă de 41999,7 mii lei. De asemenea, tariful de intrare a automobilelor pe teritoriul pieţei nu a fost ajustat la cheltuielile efectiv suportate reflectate în evidenţa contabilă, în perioada 01 ianuarie 2013 – 01 martie 2015 pentru acest serviciu ÎM „Piaţa …” încasând venituri ilicite în sumă de 630,3 mii lei. Din considerentele date, Curtea Supremă de Justiţie a menţionat că neaprobarea tarifelor pentru locurile de comerţ şi serviciile de piaţă de către Consiliul municipal Chişinău şi stabilirea acestora unilateral prin ordinele ÎM „Piaţa …”, a dus la încasarea unor venituri ilicite, care necesită a fi percepute în bugetul de stat, fiind justificată aplicarea faţă de ÎM „Piaţa …” a sancţiunilor financiare prin Decizia nr. 27-08-11/195 din 03 iunie 2015. Or, art. 10 alin. (6) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03 ianuarie 1992. Aceasta prevede că veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, preţului de vânzare a mărfii, a bunurilor, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectându-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor, precum şi amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri se percep la bugetul de stat în baza deciziei adoptate de Curtea de Conturi, de Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor, prin înaintarea ordinelor incaso, în termen de 30 de zile de la data înmânării deciziei de către organul ce a adoptat-o.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1266 vizualizări

Data publicării:

14 Decembrie /2017 16:41

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon