05
07 2019
630

Venitul mediu din activitatea agricolă a micilor producători în anul 2018

Veniturile obținute din activitatea agricolă de către micii producători în anul 2018 constituie, în medie, 5565 lei per gospodărie și 14 425 lei la 1 ha, potrivit datelor Biroului Național de Statistică cu referire la activitatea agricolă a micilor producători agricoli în anul 2018. Datele se referă la gospodăriile care dispun numai de loturi pe lângă casă. Totodată, costul materialelor și serviciilor procurate a fost, în medie, de 3381 lei pe o gospodărie, iar la 1 ha – de 8764 lei. În cazul gospodăriilor care dispun de loturi pe lângă casă și terenuri de fermier, veniturile obținute pe o gospodărie constituie 11 185 lei, iar la 1 ha – 9940 lei. Costul materialelor și serviciilor procurate în acest caz a fost de 5470 lei, iar la 1 ha – de 4861 lei. Cele mai multe venituri micii producători le-au obținut din vânzarea producției agricole – 93,3%, din prestarea serviciilor către terți au obținut 3,4%, iar 3,3% au constituit alte venituri. Aceeași situație se constată și în cazul producătorilor care dețin terenuri de fermier, care din vânzarea producției au obținut 94,2% din venituri, 4,2% – din prestarea serviciilor, iar alte venituri au constituit 1,6%. Totodată, cele mai multe cheltuieli ale producătorilor cu loturi pe lângă casă au mers către nutrețuri – 26,9%, precum și către asigurarea cu tineret de păsări și animale – 24,4%. Cheltuielile pentru plata muncii lucrătorilor au constituit 4,2%, cele pentru executarea lucrărilor agricole – 13,4%, iar 1,5% sunt cele destinate procurării motorinei și benzinei. Producătorii care dețin și terenuri de fermier au cheltuit cel mai mult pe executarea lucrărilor agricole: prelucrarea solului, însămânțare, recoltare – 26,2%. Pentru tineretul de animale și păsări au mers 16,6% din cheltuieli, pentru plata muncii lucrătorilor – 10,2%, motorina și benzina – 2,4% etc. Notă: Publicaţia reflectă rezultatele cercetării statistice selective a activităţii agricole în anul 2018 a gospodăriilor populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti, care au în folosinţă terenuri cu suprafaţa mai mică de 10 ha. Cercetarea a fost realizată prin intermediul chestionării gospodăriilor populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti din 106 sate. Informaţia vizând veniturile şi cheltuielile aferente activităţii agricole se utilizează în calculele indicatorilor macroeconomici pe agricultură: consumului intermediar şi valorii adăugate în agricultură, la elaborarea balanţelor resurselor alimentare și utilizării lor etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.