19
10 2018
618

Veniturile ANTA pentru anul 2018: 54 758, 1 mii lei

Veniturile ANTA pentru anul 2018 vor constitui 54 758, 1 mii lei. În ședința Guvernului din 17 octombrie curent a fost aprobat bugetul Autorităţii administrative „Agenţia Naţională Transport Auto” pentru anul curent. După cum a informat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, veniturile Agenției se formează din mijloacele acumulate din plățile pentru eliberarea autorizațiilor, precum și de la plățile prevăzute pentru certificatele de competență profesională, certificatele și cartelele tahografice, ecusoanele și alte planchete pentru revizia tehnică a transportului rutier. Potrivit notei proiectului, în perioada anilor 2015 - 2017 s-a înregistrat o creştere a veniturilor acumulate de Agenţie din eliberarea actelor permisive, de la 50,6 mil. lei în 2015 la 64,9 mil. lei în anul 2017. Veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi ocazionale de călători, ce nu vor constitui bugetul anual, se transferă în fondul rutier până la data de 20 decembrie a anului pentru anul 2018 se estimează la nivel de 10451 mii lei. Cheltuielile ANTA au fost aprobate în mărime de 52 931,1 mii lei. Cele mai mari sunt cele pentru remunerarea muncii personalului și se estimează la 33139,3 mii lei. Cheltuielile pentru achiziţionarea produselor petroliere necesare pentru deplasări de serviciu pe teritoriul țării la exercitarea atribuţiilor de serviciu în procesul de monitorizare şi control sunt estimate în sumă de 1335,1 mii lei, pentru elaborarea, procurarea şi întreţinerea programelor informaţionale şi de evidenţă au fost aprobate în sumă de 1000,0 mii lei. ANTA contribuie direct la colectarea veniturilor în bugetul de stat prin exercitarea atribuțiilor sale funcționale de eliberare a actelor permisive, monitorizarea activității operatorilor de transport și a agenților economici care desfășoară activități conexe transporturilor rutiere, a comunicat ministrul Economiei și Infrastructurii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.