19
02 2018
754

Veniturile BASS au crescut în ianuarie 2018 cu 25%

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova comunică, că în luna ianuarie a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 1753,3 mil. lei, ce reprezintă 9,1% din suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 964,1 mil. lei, sau 7,7% din suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma acestor contribuţii a înregistrat o creştere cu 192,6 mil. lei sau cu 25,0%. Transferurile de la bugetul de stat au fost finanţate în sumă de 788,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care: - 468,7 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 8,6% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 5429,1 mil. lei; - 320,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 1527,1 mil. lei sau 7,9% din suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent a fost mai mare cu 134,7 mil. lei sau cu 9,7%. CNAS mai înştiinţează că şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada raportată, veniturile totale executate au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 226,2 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.