17
09 2019
483

Veniturile BASS depășesc cheltuielile

Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut public Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru primele opt luni ale anului 2019. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 15041,8 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 mil. lei) la nivel de 68,8%. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 8934,9 mil. lei sau 65,8% comparativ cu suma anuală precizată de 13583,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 428,2 mil. lei sau cu 5,0%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 6009,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care: - 4083,9 mil. lei au fost destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi care, conform legislaţiei, sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 67,8% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6020,8 mil. lei şi sunt cu 591,6 mil. lei (16,9%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent; - 1926,0 mil. lei au fost destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 90,1% din suma anuală precizată de 2137,7 mil. lei pe anul 2019. Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 14518,5 mil. lei sau 66,3% comparativ cu suma anuală precizată de 21886,9 mil. lei. Suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1898,8 mil. lei sau cu 15,0% decât cea realizată în perioada similară a anului 2018. Conform raportului, în primele opt luni veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 523,3 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 septembrie 2019 a constituit 540,4 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.