18
06 2018
846

Veniturile BASS din nou depăşesc cheltuielile

Casa Naţională de Asigurări Sociale a publicat Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru cinci luni ale anului 2018. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 8305,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 43,0%. Conform Raportului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5084,8 mil. lei sau 40,5% din suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 632,2 mil. lei sau cu 14,2%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3201,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care: - 2251,7 mil. lei sunt destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 41,5% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 5429,1 mil. lei şi sunt cu 93,6 mil. lei (4,3%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent; - 950,0 mil. lei sunt destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 71,5% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 1329,4 mil. lei. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 7866,1 mil. lei, ceea ce constituie 40,7% din suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei. Suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 593,3 mil. lei sau cu 8,2% comparativ cu perioada similară a anului 2017. CNAS şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale BASS cu 439,7 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iunie 2018 a constituit 447,0 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.