17
04 2019
596

Veniturile BASS pentru trimestrul I

Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut public Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru primele 3 luni ale anului 2019. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 5305,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 24,4%. Conform raportului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3124,8 mil. lei sau 24,5% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 148,0 mil. lei sau cu 5,0%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2149,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care: - 1484,6 mil. lei au fost destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 24,6% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6041,0 mil. lei, şi sunt cu 115,0 mil. lei (8,4%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent; - 665,0 mil. lei au fost destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 23,4% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei. Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 5245,9 mil. lei sau 24,1% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 659,6 mil. lei sau cu 14,4%. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 60,0 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 aprilie 2019 a constituit 79,4 mil. lei (la 1 ianuarie 2019 – 363,8 mil. lei).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.