18
03 2021
425

Veniturile BASS sunt în creștere

Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele două luni ale anului 2021 publicat recent de Casa Națională de Asigurări Sociale denotă că suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în ianuarie-februarie ale anului curent a înregistrat o creştere cu 44,1 mil. lei (1,9%) față de cea acumulată în aceeași perioadă de raportare din anul 2020 și a atins cifra 2338,8 mil. lei sau 15,5% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. La situația din 1 martie în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 4685,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare la nivel de 18,2% a planului anual de 25792,0 mil. lei.
 
Alte venituri au fost încasate constituie 42,5 mil. lei, dintre care 42,2 mil. lei sunt partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2304,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care:

  • 1184,6 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 16,3% din suma anuală prevăzută de 7263,0 mil. lei şi au fost cu 305,9 mil. lei (20,5%) mai mici faţă de perioada similară a anului precedent;
  • 1120,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi au constituit 35,1% din suma anuală prevăzută de 3191,6 mil. lei.

 

Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 4263,2 mil. lei sau 16,5% din suma anuală planificată de 25792,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020 acesta este în creștere cu 96,0 mil. lei sau cu 2,3%.

 

La situația din 1 martie curent veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 422,7 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS a constituit 463,8 mil. lei. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.