20
09 2017
693

Veniturile CNAS au depăşit cheltuielile cu 150 mil.lei

În bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 8 luni ale anului curent au fost acumulate venituri în sumă de 11806,3 mil. lei, ce reprezintă 67,4% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei, comunică CNAS. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 150,2 mil. lei. La compartimentul contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7533,6 mil. lei, sau 66,1% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. La indicatorul respectiv, în anul 2016 suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a fost înregistrată o creştere cu 1153,3 mil. lei sau cu 18,1%. Transferurile de la bugetul de stat au însumat 4263,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, care au inclus: - 3364,8 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 64,6% din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mil. lei, şi sînt cu 886,8 mil. lei (35,8%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent - 898,6 mil. lei – destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale CNAS. În perioada raportată cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost executate în sumă de 11656,1 mil. lei sau 66,6% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei, cu 1737,4 mil. lei sau cu 17,5% mai mult decât în anul precedent. CNAS şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. La situaţia de 1 septembrie 2017 soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS a constituit 276,5 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.