20
03 2018
724

Veniturile CNAS au depăşit cheltuielile cu 158,3 mil. lei

Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost publicat de Casa Naţională de Asigurări Sociale. În 2 luni a anului 2018, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 3222,5 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 16,7%. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1975,6 mil. lei sau 15,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 325,9 mil. lei sau cu 19,8%. Transferurile de la bugetul de stat au constituit 1245,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care: - 925,9 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 17,1% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 5429,1 mil. lei, şi sunt cu 66,3 mil. lei (7,7%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent; - 320,0 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 24,1% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 1329,4 mil. lei. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 3064,2 mil. lei sau 15,9% comparativ cu suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 277,0 mil. lei sau cu 9,9%. CNAS şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 158,3 mil. lei, iar soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 martie 2018 a constituit 488,9 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.