14
11 2018
820

Veniturile proprii ale instituțiilor bugetare nu vor mai fi tratate în afara bugetului

Alocațiile bugetare nevalorificate și soldurile de mijloace în conturi vor fi închise la finele anului bugetar. Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea și completarea mai multor acte legislative și normative, scopul acestuia fiind aducerea în concordanţă a actelor în vigoare, precum și îmbunătățirea procesului bugetar și a managementului finanțelor publice. Astfel, se propune eliminarea tratării veniturilor colectate ca venituri proprii în afara bugetului, unificarea bugetului autorităţilor bugetare la cheltuieli şi repartizarea pe programe fără divizare pe componente. De asemenea, se propune completarea Regulamentului-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale cu un capitol nou, ce va reglementa funcțiile de bază a direcţiei finanțe, printre cele mai importante fiind: • contribuirea la promovarea și realizarea obiectivelor privind descentralizarea finanțelor publice; • asigurarea gestionării conforme a resurselor și cheltuielilor bugetare, precum și administrarea eficientă a patrimoniului public; • acordarea asistenței metodologice la toate etapele procesului bugetar autorităților publice locale de nivelul întâi; • asigurarea elaborării propunerilor de buget, recepţionarea, analiza și generalizarea materialelor prezentate de către instituțiile bugetare din subordinea unității administrativ-teritoriale de nivelul II și prezentarea propunerilor la proiectul bugetului în modul și termenii stabiliți; • asigurarea repartizării bugetului aprobat conform clasificației bugetare, verificarea corectitudinii întocmirii bugetului local de nivelul II, a modificărilor bugetului, precum și altor informații, cu prezentarea în modul și în termenii stabiliți la Ministerul Finanțelor; • verificarea corectitudinii întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituţiilor publice finanţate de la buget, precum și a altor materiale adiționale; • ținerea evidenței contabile a executării bugetului local de nivelul II, a împrumuturilor pe termen scurt și pe termen lung. Totodată, se propune modificarea anexei nr.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1342/2008 cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Finanțelor. Aceasta se va intitula Regulamentul cu privire la modul de formare a veniturilor colectate ale Ministerului Finanţelor. Potrivit anexei, veniturile colectate de către Ministerul Finanțelor se constituie din plata pentru susţinerea examenului de calificare la fiecare disciplină, în scopul atribuirii calităţii de auditor pentru auditul general, darea cu chirie a spaţiului locativ în căminul Ministerului Finanţelor, a bunurilor proprietate publică și comercializarea biletelor la baza de odihnă a Ministerului Finanţelor „Dumbrava de plopi”. Tot în acest context se prevăd modificări și în Hotărârea nr. 1136 din 02.10.2016 cu privire la veniturile colectate ale SFS, prin excluderea din titlu și din tot documentul a sintagmei subdiviziunile SFS. De asemenea, se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr.82/2006 cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu (CBTM). În acest sens, în nota informativă se menționează că ministerul a elaborat Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, care include capitolele cu descrierea detaliată a calendarului bugetar și a tuturor modalităților de elaborare, prezentare și examinare a propunerilor autorităților publice. Ministerul este în drept se aleagă metode mai eficiente pentru organizarea procesului bugetar. Totodată, se menționează că, în scopul îmbunătățirii procesului de planificare strategică și conlucrării cu APC, Ministerul Finanțelor deja de doi ani, la etapa elaborării CBTM, organizează audieri ale politicilor publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.