25
07 2019
782

Veniturile și cheltuielile BASS pe anul 2019 vor fi revizuite

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, examinând indicatorii executării bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pe parcursul anului curent, dinamica contingentului de beneficiari, mărimea prestațiilor plătite acestora, dar și indicatorii macroeconomici și modificarea cadrului legislativ din anul curent, vine cu un proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr.300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, care este în concordanță cu proiectul modificărilor propuse în Legea bugetului de stat pe anul 2019, proiectul căruia, de asemenea, este propus pentru consultări publice. Astfel, suma cheltuielilor estimate pentru anul curent este cu circa 17014 mii lei mai mică decât cea precizată și reprezintă soldul mijloacelor financiare din anul precedent. Totodată, amintim că, la situația din 1 iulie curent, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 11523,8 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 53,0%. Astfel, veniturile sunt în creștere cu 15,3% în comparație cu cele acumulate în aceeași perioadă a anului 2018. Totodată, cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 11000,5 mil. lei sau 50,6% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1557,2 mil. lei sau cu 16,5%. Ținând cont de cele expuse supra, MSMPS propune majorarea veniturilor BASS de la 21,73 mld. lei aprobate pentru anul curent până la circa 21,87 mld. lei. La codul economic 121 (Contribuții de asigurare socială de stat obligatorii) suma poate fi majorată cu 813560,9 mii lei, fiind bazată pe prognoza de creștere a fondului de salarizare comparative cu anul precedent. Astfel, la codul economic 1211 (Contribuții de asigurare socială de stat obligatorii virate de angajatori) veniturile vor fi majorate cu 641902,7 mii lei, iar la codul economic 1212 (Contribuții individuale de asigurare socială de stat obligatorii) – cu 148958,2 mii lei. Totodată, se preconizează majorarea veniturilor la codul economic 14 (Alte venituri) cu 45800 mii lei, care vor fi constituite din alte venituri și venituri neidentificate în sumă de 48000 mii lei și micșorarea veniturilor preconizate din amenzi și sancțiuni cu 2200 mii lei. De asemenea, se propune micșorarea transferurilor de la bugetul de stat destinate BASS pentru acoperirea cheltuielilor cu destinație specială (cu circa 20289 mii lei), precum și a celor cu destinație generală (cu circa 701974 mii lei). Cheltuielile BASS pentru anul curent vor fi majorate cu circa 154122 mii lei. Proiectul legii. Termenul-limită pentru comentarii este data de 2 august 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.