Știri

Viceministrul Finanţelor Maria Cărăuş a convocat o şedinţă de lucru cu tematica:,,Aspecte privind finalizarea anului bugetar 2014 şi începerea anului bugetar 2015”

La 18 decembrie curent, în cadrul Ministerului Finanţelor a avut loc o şedinţă de lucru cu reprezentanţii direcţiilor finanţe ale unităţilor administrative-teritoriale (UAT), convocată de viceministrul Finanţelor Maria Cărăuş, la care au fost puse în discuţie chestiunile ce ţin de finalizarea anului bugetar 2014 şi începerea anului bugetar 2015, precum şi alte aspecte ce ţin de activitatea curentă a direcţiilor respective. În cadrul şedinţei au fost abordate un şir de subiecte ce ţin de organizarea finalizării şi închiderii anului bugetar de către APL, mecanismele şi modificările cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial, dar şi despre aprobarea şi repartizarea bugetelor UAT pentru anul 2015. Totodată, a fost prezentat şi expus participanţilor noul Regulament cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi repartizarea bugetelor UAT. Avînd în vedere că începînd cu 1 ianuarie 2015, noul sistem de formare a bugetelor UAT se implementează integral în toate APL, reprezentantul raionului Ocniţa a comunicat colegilor despre experienţa privind implementarea noului sistem de formare a bugetelor UAT în anul 2014, aplicat în raionul Ocniţa în calitate de pilot, în anul 2014. De asemenea, reprezentanţii Ministerului Finanţelor au prezentat, spre informare, principalele constatări şi recomandări ale misiunii Fondului Monetar Internaţional vizînd consolidarea cadrului fiscal în scopul descentralizării. Un alt subiect abordat în cadrul şedinţei au fost recomandările ce ţin de monitoringul financiar al întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar al UAT. La finalul şedinţei, dna Maria Cărăuş a îndemnat reprezentanţii direcţiilor finanţe UAT în vederea mobilizării eforturilor întru finalizarea cu succes a anului 2014 şi pregătirea bazei pentru începerea anului bugetar următor, acordînd o atenţie sporită gestionării bugetelor locale, reducerii datoriilor creditoare, executarea conformă a bugetelor UAT şi prezentării rapoartelor financiare în termenele şi structura prevăzută de Ministerul Finanţelor.

via mf.gov.md

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1103 vizualizări

Data publicării:

19 Decembrie /2014 09:19

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

ministerul finanţe | buget | regulament

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon