26
04 2018
1456

Viitorul IMM-urilor în Moldova

Cabinetul de miniștri a susținut ieri planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) pentru anii 2018-2020. Strategia se concentrează pe implementarea următoarelor direcţii prioritare: • ajustarea cadrului de reglementare la necesităţile dezvoltării IMM-urilor; • îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare • dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi culturii antreprenoriale; sporirea competitivităţii IMM-urilor şi încurajarea spiritului inovator, precum şi facilitarea dezvoltării IMM-urilor în regiuni; • dezvoltarea parteneriatelor în afaceri; • sporirea antreprenoriatului feminin • dezvoltarea economiei verzi pentru IMM-uri. Strategia urmează să încorporeze trei planuri de acţiuni, aprobate în ordin cronologic, menite să stabilească activităţile, responsabilităţile, termenele şi resursele necesare pentru realizarea acesteia. Pentru realizarea acestor obiective autoritățile propun peste 80 de acțiuni, printre care realizarea studiilor și analizelor sectoriale prin intermediul sondajelor, elaborarea și promovarea proiectului de lege cu privire la întreprinderile de familie, adoptarea a 85% din standardele europene publicate de organismele de standardizare europene CEN/CENELEC. Documentul mai prevede elaborarea conceptului și inițierea discuțiilor privind crearea în Republica Moldova a Fondului de Garantare a Creditelor Agricole, crearea unui Catalog de succes cu recomandări și bune practici în procesul de lansare a startup-urilor inovaționale, optimizarea și implementarea Programului de stimulare a participării agenților economici la târguri și expoziții și alte acțiuni. De asemenea, în planul de acțiuni este prevăzută și acordarea garanțiilor financiare IMM-lor din ţară, măsură ce va consta 194,8 mil. lei pentru anul 2018, 275,0 mil. lei – în anul 2019 și 335 mil. lei pentru 2020. Va continua și implementarea Programului de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”, pentru care se planifică mijloace financiare în sumă de 40 mil. lei anual, dintre care 15 mil. lei anual îi va acorda UE. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, sectorul IMM-urilor este foarte important în economia națională, deoarece acest sector constituie 98,7% din numărul total al întreprinderilor ce activează în țară. Tododată, IMM-urile asigură ocuparea a 61,2% din angajaţii economiei naţionale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.