07
04 2021
214

Volumul creditelor, în creștere

La situația din 1 martie 2021, soldul creditelor în economie a marcat o creştere cu 9,3% faţă de nivelul înregistrat la sfârșitul lunii februarie 2020, constituind 48,8 mld. lei. Conform datelor din Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în monedă națională au fost oferite 64,3% din volumul total, majorarea fiind cu 13,8% față de februarie 2020, iar a celor în valută străină – cu 2 la sută.
 
Statistica denotă că în portofoliul de credite acordate în perioada de referință cea mai mare pondere (22,9%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului, după care urmează cele  pentru procurarea/construcția imobilului (17,7%), pentru consum (16,6%), activitatea agricolă (16,6%), industriei alimentare (7,3%) etc.

 

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la creditele acordate agriculturii, volumul cărora s-a majorat față de decembrie 2019 cu 32,5%, fapt care se explică, în opinia experților, prin implementarea Programului de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 01.05.2020 – 31.12.2020 în cadrul măsurilor bugetar-fiscale pentru susținerea sectorului agricol afectat de calamitățile naturale.

 

Datele din Raport arată că gradul de acoperire a creditelor prin depozite a fost la nivel de 159,1%, confirmând faptul că există resurse pentru intensificarea creditării, iar băncile comerciale au lichiditatea necesară pentru finanțarea economiei.

 

În primele două luni ale anului 2021 au fost acordate credite noi în valoare de 4,8 mld. lei, sau cu 3,8% mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului trecut. Creditele noi acordate în lei constituie 70,5% din volumul total și s-au majorat cu 6,8%. Cele în valută străină, dimpotrivă, au fost în diminuare cu 4,5%.

 

Ponderea majoră a creditelor noi acordate persoanelor juridice în perioada analizată s-a majorat cu 1,1% față de primele două luni ale anului 2020 și a atins 66,4% din volum total. Concomitent, volumul creditelor noi acordate persoanelor fizice a  crescut cu 9,5%, iar cea mai mare pondere revine creditelor pentru consum – 61,7%. Creditele pentru imobil dețin 28,1%, iar cele pentru alte scopuri – 10,2%.

 

Soldul depozitelor la sfârșitul lunii februarie 2021 s-a majorat cu 13,9%, atingând un volum de 77,7 mld. lei. Depozitele în monedă națională (59,4% din volumul total) s-au majorat în perioada de referință cu 13,6% față de februarie 2020, iar a celor în valută străină – cu 14,4%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.