06
06 2022
370

Volumul creditelor se majorează, iar depozitele descresc

Soldul brut (prudențial) al creditelor în sectorul bancar a constituit 58,1 mld. lei la data de evidență 31 martie din anul curent, majorându-se pe parcursul trimestrului I cu 3% sau 1,7 mld. lei. Totodată, volumul creditelor noi acordate în lunile ianuarie-martie ale anului 2022 s-a majorat cu 16,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, comunică Banca Națională a Moldovei.
 
Potrivit regulatorului, cea mai mare creștere în perioada de raportare a fost înregistrată la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului, al căror sold a sporit cu 4,8% sau 545,7 mil. lei (până la 12 mld. lei), la cele acordate mediului financiar nebancar – cu 25,2% sau 454,8 mil. lei (până la 2,3 mld. lei), creditele oferite industriei alimentare – cu 6,6% sau 226,9 mil. lei (depășind 3,6 mld. lei), dar și cele acordate persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător – cu 19,1% sau 218,8 mil. lei, atingând nivelul de 1,4 mld. lei.

 

Totodată, a sporit cu 1,1 p.p. și ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor, constituind 7,1%. La situația din 31 martie, indicatorul varia, în funcție de bancă, de la 2% până la 11,1%. Potrivit datelor publicate, creditele neperformante în valoare absolută au crescut cu 18,6% sau cu 643,0 mil. lei, constituind 4,1 mld. lei. În același timp, în perioada analizată s-a diminuat ponderea creditelor expirate în totalul creditelor – de la 3,1% la sfârșitul anului 2021 până la 2,9% la 31 martie curent.

 

BNM comunică că, în lunile ianuarie-martie, s-a înregistrat descreșterea soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale ale băncilor licențiate, acesta s-a micșorat cu 6,2 mld. lei sau cu 6,8%, constituind 83,9 mld. lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 61,1% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 38,8% și depozitele băncilor – 0,1%), urmare a reducerii soldului depozitelor persoanelor fizice cu 4,6 mld. lei (8,3%), până la 51,3 mld. lei, a depozitelor persoanelor juridice – cu 1,5 mil. lei (4,4%, până la 32,5 mld. lei) și a depozitelor băncilor – cu 0,04 mil. lei (26,8%, până la 108,4 mil. lei).

 

În totalul depozitelor, 55,5% au revenit celor deschise în valută națională, soldul acestora micșorându-se cu 5,1 mld. lei (9,9%) față de cel înregistrat la sfârșitul anului precedent și a constituit 46,6 mld. lei în ultima zi a trimestrului I. Depozitelor în valută le-au revenit 44,5% din total, soldul acestora reducându-se pe parcursul perioadei de referință cu 1,1 mld. lei (2,8%, până la 37,3 mld. lei) după retragerea depozitelor în valută în echivalent de 1,8 mld. lei și reevaluarea totală a depozitelor în valută – cu 719,4 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.