18
12 2018
454

Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 2,3%

În trimestrul III al anului 2018, produsul intern brut (PIB) a constituit 57370 mil. lei și a înregistrat o creștere cu 3,4% față de trimestrul III 2017, menționează Biroul Național de Statistică. Potrivit BNS, la creșterea PIB în perioada de referință contribuții pozitive mai importante au avut domeniile construcțiilor (+2,3%), cu o pondere de 9,6% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute cu 30,0%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, transport și depozitare, activități de cazare și alimentație publică, cu o pondere de 20,5% la formarea PIB. De asemenea, o contribuție semnificativă la creșterea PIB au avut industria extractivă și industria prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, cu o pondere la formarea PIB de 13,1% și o majorare cu 2,5%. Totodată, agricultura, silvicultura și pescuitul au avut un impact negativ la creșterea PIB (-0,3%). Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat formării brute de capital fix, cu o pondere de 27,3% la formarea PIB și o creștere cu 20,3% a volumului acestuia și consumului final al gospodăriilor populației (+1,8%), cu o pondere de 76,8% la formarea PIB și o majorare cu 2,3%. BNS mai informează că volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 2,3% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,3% și cu 12,6%, respectiv.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.