01
12 2021
173

Volumul investiţiilor în activele imobilizate, în creștere

În lunile ianuarie-septembrie 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 18,3 mld. lei, cu 16,6% mai mult faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent în preturi comparabile (pe fundalul reducerii cu 4,4% a indicatorului respectiv în ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019).
 
Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în perioada de raportare investițiile în imobilizări corporale au constituit 17,9 mld. lei, ceea ce constituie 97,8% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate, înregistrând o creștere cu 16,4% față de aceeaşi perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au însumat la finele perioadei 409,7 mil. lei, cu 25,2% mai mult față de ianuarie-septembrie 2020.
 
BNS mai comunică că, în ianuarie-septembrie 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, au crescut și volumele investiţiilor la maşini şi utilaje - cu 31,8%, construcții inginerești – cu 24,0%, clădiri rezidențiale – cu 5,0%, mijloace de transport – cu 3,3%. Totodată, a fost înregistrată o scădere a volumului investiţiilor la clădiri nerezidențiale cu 2,7 la sută.
 
Autoritatea menționează că informația este prezentată fără rezultatele înregistrate în raioanele din partea stângă a Nistrului și mun. Bender și prezintă statistica pe entitățile cu cinci salariați și mai mult. Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în perioadele următoare conform precizărilor parvenite de la entitățile raportoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.