07
03 2019
437

Volumul mărfurilor transportate în Chișinău constituie 37,6% din totalul pe țară

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport rutier din mun. Chișinău în ianuarie-decembrie 2018 a constituit 2022,5 mil. tone/km, cu 0,9% mai puţin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent, potrivit informației publicate de Biroul Național de Statistică. Astfel, volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier a constituit 5413,9 mii tone, majorându-se cu 3,8% comparativ cu ianuarie-decembrie 2017. Volumul mărfurilor reprezintă 37,6% din totalul volumului de mărfuri transportate de către întreprinderile de transport rutier din ţară, iar parcursul mărfurilor - 52,6% din total. Totodată, parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 1889,5 mil. pasageri/km, cu 1,4% mai mult faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. Numărul pasagerilor transportaţi a constituit 57,5% din totalul pe ţară. În același timp, structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din mun. Chiținău în anul 2018 au fost frecventate de 251,4 mii turişti sau cu 8,4% mai mult comparativ cu perioada similară din anul precedent. În ianuarie-decembrie 2018 în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost înregistrate 809,1 mii înnoptări ale turiştilor, dintre care 512,7 mii – ale cetăţenilor moldoveni şi 296,4 mii înnoptări ale nerezidenţilor. Durata medie a şederii pe total structuri de primire a fost de 4,2 zile, la structuri de întremare - 16,7 zile, cămine pentru vizitatori - 18,8 zile, structuri de odihnă - 3,8 zile, hoteluri şi moteluri - 2,9 zile, iar la pensiuni turistice şi agroturistice - 2,8 zile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.