22
11 2017
733

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Moldova

Biroul Naţional de Statistică a făcut public volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2017. Astfel, conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-septembrie 2017 încasările în numerar în instituțiile financiare au însumat 82190 mil. lei, fiind în creștere cu 9,6% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de încasări: - impozite și taxe - cu 31,9%; - de la întreprinderile care prestează alte servicii - cu 20,9%; - din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 17,6%, - de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 10,9%; - de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 6,3%; - alte încasări – cu 2,7%. Reduceri au fost înregistrate pentru încasările de la întreprinderile care prestează servicii de transport - cu 15,7%. În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 83200 mil. lei, depășind cu 9,0% eliberările efectuate în ianuarie-septembrie 2016. S-au majorat eliberările pentru: - plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice - cu 37,6%; - pentru alte scopuri - cu 17,2%; - pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 2,3%. Concomitent, s-au redus eliberările pentru achiziționarea produselor agricole cu 9,4% şi cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice - cu 1,7%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.