22
11 2017
436

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Moldova

Biroul Naţional de Statistică a făcut public volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2017.

Astfel, conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-septembrie 2017 încasările în numerar în instituțiile financiare au însumat 82190 mil. lei, fiind în creștere cu 9,6% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent.

Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de încasări:
impozite și taxe — cu 31,9%;
— de la întreprinderile care prestează alte servicii — cu 20,9%;
— din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 17,6%,
— de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 10,9%;
— de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 6,3%;
alte încasări – cu 2,7%.

Reduceri au fost înregistrate pentru încasările de la întreprinderile care prestează servicii de transport — cu 15,7%.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 83200 mil. lei, depășind cu 9,0% eliberările efectuate în ianuarie-septembrie 2016. S-au majorat eliberările pentru:
— plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice — cu 37,6%;
— pentru alte scopuri — cu 17,2%;
— pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 2,3%.

Concomitent, s-au redus eliberările pentru achiziționarea produselor agricole cu 9,4% şi cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice — cu 1,7%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.