16
09 2021
111

Volumul transportului de mărfuri și pasageri, în creștere

În luna iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 mil. pasageri, în creștere cu 23,2% față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 de 1,9 ori. Majorarea indicatorului a fost asigurată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier cu 881,2 mii pasageri (+21,2%) și cu transportul aerian – cu 102,7 mii pasageri (de 5,7 ori).
 
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), în ianuarie-iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 34,8 mil. pasageri, în creștere cu 14,1% față de rezultatele înregistrate în aceeași perioadă din anul trecut. De menționat că în perioada analizată, transportul rutier a deținut ponderea covârșitoare (de 97,5%) din total, transportului aerian și celui feroviar revenind, respectiv, 1,1% și 1,0%. Comparativ cu lunile ianuarie-iulie 2020, creșteri au fost înregistrate și în transportul aerian (cu 67,3%) și fluvial (cu 13,7%). Totodată, se atestă o scădere în transportul feroviar de pasageri (-17,1%).
 
În semestrul I din anul curent cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi cu 14,1% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri în mun. Chişinău a constituit 51,4%, în regiunea de dezvoltare Centru – 20,4%, Nord – 16,8%, Sud – 8,8% și UTA Găgăuzia – 2,6%.
 
Totodată, în luna iulie 2021 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 1,7 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în luna iulie 2020 cu 11,3%. A crescut și volumul de mărfuri transportate cu transportul rutier – cu 10,3%, feroviar – cu 21,7% şi aerian - cu 55,9%. În același timp, volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial a scăzut cu 39,6%.
 
Statisticile oficiale denotă că, în ianuarie-iulie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 9,4 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-iulie 2020 cu 9,0%. Întreprinderile de transport rutier, deținând poziția de lider în structura mărfurilor transportate (83,5%), au asigurat livrarea a 7,9 mil. tone de mărfuri, cu 16% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din mun. Chişinău (46,4%), pe regiuni de dezvoltare fiind înregistrate următoarele ponderi: Centru – 31,2%, Nord –14,6%, Sud – 5,4% și UTA Găgăuzia – 2,4%.
 
În semestrul I curent cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 15,4% în structura mărfurilor transportate, au fost livrate 1,4 mil. tone de mărfuri, cu 17,4% mai puțin faţă de ianuarie-iulie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.