27
12 2016
1198

Vor fi introduse noi restricţii de publicitate pentru băuturile spirtoase

Publicitatea şi promovarea producţiei alcoolice nu trebuie să fie difuzată la posturile radio şi televiziune, inclusiv teleshoping-ul, între orele 6.00-22.00. Aceasta precum și alte prevederi se conțin într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Sănătății și propus spre consultare. Conform autorilor, Republica Moldova se numără printre ţările cu cel mai mare consum de alcool pur pe cap de locuitor în rândul populaţiei adulte - 16,8 litri anual, conform ultimului raport efectuat de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie în 2014. Persoanele mai în vîrstă de 15 ani intervievate declară faptul, că berea este consumată de ei în 30,4% cazuri, vinul – în 5,1% cazuri şi băuturile alcoolice tari – 64,5%. Proiectul de lege completează actele legislative în vigoare cu noţiuni suplimentare privind producţia alcoolică, „bere”, „bere specială”, „băutură pe bază de bere”. De asemenea, proiectul prevede restricţionarea publicităţii la băuturile spirtoase atât din Republica Moldova, cât şi băuturile spirtoase importate. Astfel, se propune o abordare identică şi nediscriminatorie faţă de producători, cu asigurarea unui mediu concurenţial loial pentru toate categoriile de produse autohtone şi de import. Potrivit proiectului, va fi interzisă publicitatea băuturilor alcoolice în presa periodică şi mijloacele de informare în masa de orice tip, inclusiv prin intermediul internetului, reţelelor telefonice, telegrafice, trimiterilor poştale, în cinematografe, prin plasarea în interiorul şi exteriorul transportului public şi taxi, precum și prin alte mijloace. Autorii menționează că impactul implementării legii, se va răsfrânge asupra companiilor publicitare şi autorităţilor administraţiei publice locale, care beneficiază de unele taxe în sumă estimativă de cca 10 mil. lei. Acumulările financiare de la realizarea producţiei alcoolice nu se formează de la publicitate şi majorarea cantităţii de pe piaţa internă, dar de la formarea preţurilor (taxa la TVA, accizele) şi volumul producţiei de export. Măsurile întreprinse vor fi îndreptate în mod special spre publicitatea agresivă a brand-urilor de producţie străină şi nu a producătorilor autohtoni. Implementarea proiectului de lege va aduce beneficii nu neapărat de ordin financiar, dar în vieţi omeneşti salvate de dauna alcoolului. Dat fiind faptul, că fenomenul alcoolizării în Republica Moldova şi consecinţele consumului de alcool asupra sănătăţii publice ia amploare, introducerea restricţiilor de publicitate pentru băuturile spirtoase este o măsură stringentă, ce ar duce la ameliorarea sănătăţii publice. Proiectul de lege poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.