15
07 2019
1735

Voucherul turistic nu va mai fi obligatoriu

Voucherul, ca document de strictă evidență, este depășit în timp, deoarece în acesta se repetă informația din contractul de servicii turistice, iar, în condițiile comerțului electronic, voucherul poate fi considerat un impediment care încetinește procesul de încheiere a contractelor. În acest context, se propune excluderea obligativității voucherului turistic. Propunerea se conține într-un proiect de lege pentru pentru modificarea unor acte normative, propus spre consultare publică de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Documentul mai prevede contracararea fenomenului de afișare a categoriei unității de cazare fără deținerea certificatului de clasificare a structurii de primire turistică pentru combaterea concurenței neloiale. De asemenea, se propune excluderea obligativității modelului contractului turistic, ceea ce va oferi agenților economici posibilitatea de a diversifica conținutul acestuia, în funcție de prevederile contractelor de colaborare cu agenții economici-parteneri. Totodată, proiectul mai prevede excluderea obligativității deținerii de către angajații în domeniu a diplomei de studii în turism sau a certificatului de perfecționare profesională, precum și a obligativității ca unităţile de alimentaţie publică încadrate în structuri de primire turistică să fie clasificate pe categorii. Perfectarea asigurării de călătorie prin intermediul agențiilor de turism și tur-operatorilor, la fel, ar putea să nu mai fie obligatorie. În momentul de față, turistul este obligat să ia polița de asigurare pentru călătorie de la tur-operator sau agenția de turism, inclusiv în cazurile în care o deține deja de la o companie de asigurări din țară sau de peste hotare. Excluderea acestei obligativități va oferi consumatorilor de servicii turistice mai multă libertate de alegere a serviciilor de asigurare. Propunerile de modificare au la bază recomandările Cărții Albe pentru reforma cadrului normativ regulatoriu al industriei turismului din Republica Moldova. Notă: Cartea Albă reprezintă un studiu amplu al cadrului normativ în domeniul turismului din Republica Moldova, în analiză comparativă cu țările din regiune, cu prezentarea experienței internaționale pe diferite aspecte de reglementare. Obiectivul de bază al acesteia este elaborarea soluțiilor optime pentru reglementarea sectorului, bazate pe evaluarea situației curente, analiza impactului de reglementare și aplicarea bunelor practici internaționale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.