14
05 2021
402

Webinar organizat de P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” dedicat particularităților contabilității în cadrul unui PPP

Parteneriatul public-privat (PPP) se bazează pe cooperarea între părți, care își asumă riscurile şi responsabilitățile în scopul sporirii eficienței patrimoniului public în baza unui contract.

 În procesul ținerii contabilității în cadrul unui PPP deseori apar situații neclare, iar pentru a o oferi suport și soluții în depășirea acestora, P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” a organizat astăzi, 14 mai 2021, un webinar dedicat particularităților contabilității în cadrul unui parteneriat public-privat. Speaker a fost Lidia Foalea – auditor, economist, care a împărtășit participanților din vasta experiență atât aspectele practice, cât și cele metodologice.

 

În cadrul webinarului au fost prezentate aspecte generale privind PPP, precum și aspecte contabile privind înregistrarea în cadrul acestuia a tuturor tipurilor de contracte specifice.

 

După cum a menționat formatorul, în ultima perioadă fenomenul PPP a devenit mai popular, scopul principal al unui contract PPP fiind sporirea efiecienței utilizării activelor publice, construcție/reabilitarea/renovarea/dezvoltarea și managamentul afectiv al infrastructurii partnerului public și îmbunătățirea calității serviciilor publice prin atragerea și utilizarea efectivă a investițiilor și capacităților manageriale ale partenerului privat.

 

Astfel, în funcție de modul și repartizarea între parteneri a riscurilor și beneficiilor aferente activelor (bunurilor) transmise pentru realizarea PPP, se delimitează următoarele forme contractuale:

  • contracte de antrepriză/prestări servicii;
  • contracte de administrare fiduciară;
  • contracte de societate civilă;
  • contracte de locaţiune/arendă (cea mai des întâlnită)
  • contracte de concesiune;
  • alte contracte neinterzise de legislaţie.

 

Partea contractului de PPP este o autoritate publică centrală/locală, care are calitatea de autoritatea contractantă, fiind abilitată cu dreptul de a decide și încheia, pe un termen mediu sau lung (până la 50 ani) astfel de contracte. Pe de altă parte, în calitate de partener privat poate fi una sau mai multe persoane juridice din sectorului privat, care dispune de anumite capacități organizaționale, funcționare și financiare.

 

În cadrul discuțiilor, participanții au adresat întrebări ce vizează înregistrarea unui PPP, formulele contabile, contabilizarea contractelor, transmiterea activelor în cazul contractelor PPP, înregistrările contabile, calcularea TVA la transmiterea clădirilor realizate în cazul PPP etc.

 

Următoarele webinare organizate de P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” vor avea loc la 21 și 28 mai curent, având ca tematică particularitățile contabilității și raportarea financiară în ONG și, respectiv, aplicarea noii metode de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

 

Pentru înregistrarea la aceste evenimente accesați aici și aici.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.