27
05 2021
514

Zilierii sunt obligați să încheie contracte de asigurări sociale

Persoanele fizice care desfășoară activitate necalificată cu caracter ocazional (zilierii) sunt obligați să încheie cu Casa Națională de Asigurări Sociale un contract individual de asigurări sociale de stat chiar și cu o durată de o zi în cadrul unei luni, amintește CNAS. Excepție constituie pensionarii, persoanele cu dizabilități, precum și persoanele care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.8 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. 

 

Contractul individual de asigurări sociale se încheie de către zilieri la subdiviziunea teritorială a CNAS, unde agentul economic este înregistrat ca plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat.  Astfel, zilierii urmează să se prezinte la subdiviziunile CNAS până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au desfășurat lucrări ocazionale.   

 

Potrivit Legii nr.255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, suma contribuției lunare datorate de către zilieri este de 240,5 lei sau 2886 lei pentru întregul an. 

 

Perioada asigurată în baza contractului individual de asigurări sociale se valorifică în procesul de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă și a ajutorului de deces.

 

Recomandăm să examinați și aceste articole:
 
 
 
 
 
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.