11
07 2018
2949

Ce acte permisive pot fi obţinute online

Reprezentanţii mediului de afaceri deja pot solicita online 29 de acte permisive din cele 150. În exploatare industrială a fost dat Ghișeului unic de eliberare și gestionare a actelor permisive. Soluția digitală respectivă a fost lansată cu suportul Băncii Mondiale şi are drept scop facilitarea procesului de eliberare a documentelor prin reducerea cheltuielilor financiare şi de timp pentru întreprinzători, dar şi pentru autorităţile publice emitente. În final, autorităţile îşi propun realizarea proiectului de oferire a tuturor actelor permisive prin intermediul Ghişeului unic. Lansarea ghișeului va contribui la creşterea eficienței și operativitatăţii prestării serviciilor şi va genera anual economii de circa 60 mil. lei. Un alt aspect important recunoscut de autorităţi este că solicitarea actelor în regim online va minimiza contactul cu funcționarul public şi va contribui la combaterea corupției și reducerea birocrației. Serviciul Ghișeul unic electronic este accesibil pe portalul servicii.gov.md. Aici pot fi depuse cererile online în orele comode pentru solicitant, de pe calculator sau dispozitiv mobil, cu aplicarea semnăturii electronice pe documentele, dar și efectuată achitarea taxelor pentru obținerea actelor necesare, inclusive a celor permisive. La depunerea cererii solicitantul va primi o confirmare automată privind înregistrarea în sistem a cererii, după care vor urma notificări la fiecare etapă de procesare a acesteia. Până la moment sunt interconectate bazele de date ale 30 de instituții publice care vor verifica online datele solicitantului şi fără prezentarea unor certificate suplimentare. Guvernul, declarându-se unul pro-business, a întreprins mai multe acţiuni pentru realizarea obiectivelor propuse. A avut loc reducerea numărului instituțiilor cu funcţii de control, modernizarea Codului muncii și simplificarea procedurii de raportare prin punerea în aplicare a platformei unice de raportare online. A fost redus numărul actelor permisive, ceea ce a oferă businessului posibilitatea să facă economii estimate la 200 mil. lei anual deja la acestă etapă. Lista actelor permisive ce pot fi comandate online: Agenția Servicii Publice 1. Autorizaţia pentru importul produselor originare din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) 2. Autorizaţie pentru importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr 3. Licența pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase; funcționarea caselor de amanet 4. Licență pentru importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și/sau a berii importate 5. Licenţă pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, produse de producătorii autohtoni 6. Licenţă pentru importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat 7. Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată 8. Licența pentru producerea, asamblarea, importul și/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor și munițiilor cu destinație civilă și repararea armelor cu destinație civilă 9. Licență pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive și/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil 10. Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională 11. Licență pentru activitatea magazinelor duty-free (inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic), a barurilor și restaurantelor duty-free 12. Licență pentru activitatea magazinelor duty-free în port 13. Licență pentru activitatea magazinelor, barurilor și restaurantelor duty-free la bordul navei 14. Licență pentru activitatea de broker vamal 15. Licență pentru activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat) 16. Licență pentru activitate de întreținere a cazinoului 17. Licență pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor în țară și/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenților în programe de schimb educațional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii pentru o perioadă determinată de timp, în perioada vacanței de vară 18. Licență pentru activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 19. Autorizaţia de activitate cu utilizarea obiectivelor şi încăperilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor 20. Autorizaţia de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor 21. Licența pentru activitate farmaceutică Ministerul Economiei și Infrastructurii 22. Autorizație pentru activitatea întreprinderii în vederea verificării proiectelor pentru construcții 23. Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiștilor din construcții 24. Certificat de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de utilitate publică de interes naţional Agenția Națională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice 25. Certificatul de securitate - notificare Certificatul de securitate - cerere 26. Autorizația radiologică - notificare Autorizația radiologică - cerere 27. Autorizația radiologică parțială - cerere Autorizația radiologică parțială - notificare Serviciul National de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice 28. Autorizație a stațiilor de radiocomunicații ale navelor maritime și fluviale Autoritățile Publice Locale 29. Notificarea in comerț

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.