11
09 2014
1536

Contribuabilii vor primi pe poşta electronică noutăţi din domeniul fiscal

Serviciul Fiscal de Stat are stabilit un obiectiv strategic în activitatea sa, care se referă la comunicare continuă cu contribuabilii, fiind o instituţie publică deschisă dialogului, care ia în considerare şi respectă necesităţile acestora.

Astfel, prin comunicare, organul fiscal urmăreşte stabilirea nevoilor şi exigenţelor persoanelor fizice şi juridice pentru ca prin rolul şi atribuţiile pe care le deţine, să vină în întîmpinare acestora, realizînd în acest mod un interes general.

Reieşind din cele expuse, în vederea promovării politicii fiscale, SFS a decis stabilirea unui cadru conceptual pentru interacţiune cu mediul de afaceri şi cetăţeni — Sistemul Informaţional Automatizat „Diseminarea mesajelor”.

Prin intermediul acestui sistem va fi realizată activitatea de comunicare, dar concomitent se identifică priorităţile şi cerinţele contribuabililor. Procesul de interoperabilitate va avea loc prin poşta electronică, adică prin expedierea mesajelor informative din partea IFPS către adresele electronice ale abonaţilor la serviciul dat disponibil pe site-ul servicii.fisc.md. Sistemul va permite expedierea următoarelor tipuri de mesaje:

Pentru persoane juridice:
 • calendarul fiscal;
 • noutățile fiscale;
 • buletinul informativ al actelor legislative și normative;
 • notificare privind apropierea termenilor de achitare a obligațiunilor fiscale;
 • notificare privind neprezentarea dărilor de seamă;
 • felicitări cu sărbătorile naționale și/sau profesionale;
 • notificarea cu privire la erorile depistate în darea de seamă/declarația fiscală;
 • notificarea despre restanțele admise;
 • preavizarea blocării conturilor/încasarea forțată a mijloacelor bănești de pe conturile bancare.
Pentru persoanele fizice:
 • înștiințarea despre necesitatea depunerii declarației pe venit;
 • notificarea despre nedepunerea declarației;
 • felicitări cu sărbătorile naționale și/sau profesionale;
 • notificarea despre datorii sau supraplată.
 • SIA „Diseminarea mesajelor” funcţionează corespunzător algoritmului reflectat în figura 1.


Figura 1: Procesul general asigurat de către sistemul „Diseminarea mesajelor”Abonarea la mesaje va fi posibilă prin selectarea din front-office a listei mesajelor, pe care utilizatorul doreşte să le recepţioneze de la SFS. Ca urmare, utilizatorul trebuie să accepte (obligatoriu) condiţiile de prestare a serviciului respectiv pentru a finaliza procedura de abonare.

Sistemul „Diseminarea mesajelor” a fost dezvoltat în colaborare cu Î.S. „Fiscservinform”, structura responsabilă de menţinerea întregului Sistem informaţional integrat fiscal din RM. Respectiv, cu privire la importanţa şi necesitatea sistemului, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”, Vitalie Coceban a evidenţiat că „implementarea tehnologiilor performate în procesul de gestiune şi circulaţie a informaţiei asigură un nivel superior privind calitatea interacţiunii comunicaţionale dintre SFS şi contribuabili. Privit sub această prismă, sistemul de diseminare automatizată a mesajelor determină crearea unui mediu favorabil pentru informarea publicului despre aspecte fiscale de o importanţă relevantă. Sistemul este un produs software şi hardware, fiind elaborat în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale, astfel încît securitatea informaţională este garantată”.

Scopul elaborării unui asemenea instrument vizează majorarea gradului de transparenţă şi orientarea către informarea continuă şi operativă a contribuabililor pentru îmbunătăţirea raporturilor de comunicare cu aceştia.

Pentru detalii contactaţi Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 sau Centrul de Asistenţă tehnică, apelînd (022) 822-222.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.