Servicii electronice

Deja 40% din totalul exporturilor sunt perfectate electronic

Serviciul Vamal continuă să modernizeze procedurile vamale, fiind un pas important implementarea procedurii de declarare electronică. La acest capitol vama Moldovei se racordează totalmente conceptului european de Vama electronică (e-customs). Este foarte important, că numărul agenților economici care au trecut la vămuire electronică este în continuă creștere. Astfel, dacă în 2014 erau înregistrate doar zeci de declaraţii electronice la export, astăzi numărul acestora a crescut, în doar cîteva luni, pînă la 40% din totalul exporturilor, și această tendință este în continuă ascensiune. Începînd cu 1 martie 2015, toți agenții economici pot declara electronic nu doar exportul dar și importul de mărfuri. Odată cu lansarea declarării electronice au fost creat 9 posturi vamale virtuale/electronice care asigura procesarea declarațiilor vamale, depuse de agenții economici din toate regiunile țării. În cadrul posturilor electronice toate actele vamale sînt perfectate prin intermediul sistemului automatizat, exclusiv în format electronic, iar mărfurile pot fi transportate direct la frontieră, în cazul exportului, sau la depozitul agentului economic, în cazul importului, fără a fi necesară prezentarea acestora la postul vamal intern. De evidenţiat, că vămuirea electronică, prin definiţie, elimină contactul direct între agentul economic şi colaboratorul vamal în momentul depunerii declaraţiei vamale şi examinării ei. Astfel, se minimizează riscurile de corupţie, iar întreagă procedura devine absolut transparentă şi supravegheată în regim on-line. În retrospectivă, la prima etapă sa dezvoltat procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export, - punînd accent pe promovarea și susținerea producătorilor autohtoni și facilitarea exportului de produse moldovenești pe piețele externe de desfacere. Odată cu eliminarea documentelor pe suport de hîrtie şi trecerea la procesarea doar electronică a tranzacţiilor de export, Serviciul Vamal a oferit posibilitatea producătorilor de a deveni mai competitivi pe piaţa străină, minimizînd timpul de vămuire şi reducîndu-le considerabil costurile aferente exportului produselor autohtone. Directorul General al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi, susține că Serviciul Vamal este pe deplin angajat în implementarea cu succes a tuturor obiectivelor de armonizare a sistemului vamal național cu standardele UE, în vederea eficientizării sistemului de administrare vamală în domeniul facilitării comerţului internaţional, calităţii serviciilor prestate şi asigurării securităţii frontierei de stat. Detalii vis a vis de procedura de declarare electronică pot fi accesate în rubrica Ecustoms.

via | www.customs.gov.md

Instituții:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

1562 vizualizări

Data publicării:

15 Iunie /2015 09:27

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon