14
07 2021
800

„Mesagerie”. Noul compartiment va fi lansat în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciile fiscale electronice și alte sisteme informaționale, centralizate în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabililor” (CPC), sunt instrumentele care asigură interacțiunea dintre contribuabil și SFS în mediul online, obiectivul de bază al  acestuia fiind stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și asigurarea interacțiunii și comunicării eficiente a contribuabililor cu SFS, exclusiv în mediul online.
 
În perioada iulie-august curent, SFS planifică lansarea unui nou modul din cadrul sistemului CPC, și anume compartimentul „Mesagerie”. Acesta vine să asigure un spațiu centralizat:
 

  • a mesajelor generate automat de către sistemele informaționale utilizate de către contribuabili, cum ar fi existența unei facturi fiscale în cadrul SIA „e-Factura” nesemnate de către contribuabil în calitatea sa de cumpărător;
  • a mesajelor și scrisorilor remise de către SFS în adresa contribuabilului pe diverse aspecte fiscale de ordin general și specific contribuabilului în parte, cum ar fi înștiințarea privind inițierea controlului fiscal;
  • a mesajelor contribuabililor înaintate către SFS, cu posibilitatea anexării fișierelor, monitorizării etapelor de prelucrare și oferire a soluțiilor la solicitările contribuabilului etc.

 

Compartimentul va fi divizat în mesaje cu grad de importanță majoră și mesaje informative care sunt urmate de anumite acțiuni din partea contribuabililor, precum și diverse anunțuri specifice tuturor sau a unei categorii de contribuabili.

 

În cazul în care utilizatorul deține asignat la contul de utilizator mai multe companii, mesajele vor fi separate pentru persoana fizică și per companie în parte, cu remarca numărului de mesaje necitite. La accesarea și deschiderea mesajului necitit și marcat cu bold, automat sistemul va fixa data și ora vizualizării conținutului mesajului, cu atribuirea statutului „Citit”.

 

Mesajele remise de către SFS vor putea conține fișiere anexate, care se vor păstra în cadrul CPC, întru oferirea posibilității revenirii la acesta în orice timp disponibil utilizatorului.

 

Un funcțional important în cadrul compartimentului „Mesagerie” va fi secvența „Scrisori oficiale către SFS”, în cadrul căreia contribuabilul va dispune de posibilitatea creării unui nou mesaj către SFS cu indicarea numărului, datei documentului, subiectului, conținutului succint și atașării fișierului nemijlocit (scrisoarea). Din momentul în care mesajul se va expedia de către contribuabil în adresa SFS, automat va avea loc înregistrarea scrisorii oficiale în sistemul de evidență a corespondenței SFS și se va atribui numărul de înregistrare a scrisorii de intrare. Astfel, contribuabilul va cunoaște imediat numărul și data intrării scrisorii la SFS, fapt ce exclude necesitatea contribuabilului de a contacta cancelaria SFS pentru a concretiza datele respective, cum ar fi în cazul expedierii mesajului la adresa de e-mail sau a scrisorii pe suport de hârtie.

 

La rândul său, din moment ce SFS va perfecta răspunsul către contribuabil și îl va încărca în sistemul intern de evidență a corespondenței, acesta se va afișa în „Cabinetul personal al contribuabilului”, în dreptul scrisorii remise de către contribuabil, pentru a se face cunoscut pentru care scrisoare a parvenit răspunsul.

 

Zilnic, în prima jumătate a zilei, contribuabilul va primi și la adresa de e-mail o notificare aferent numărului de mesaje necitite din cabinetul său personal, în cazul în care va fi bifată opțiunea ce exprimă dorința utilizatorului de a i se aminti despre mesajele necitite. Notificarea va putea fi expediată direct la adresa de e-mail indicată în datele titularului cabinetului sau prin intermediul serviciului guvernamental MNotify.

 

Pentru expedierea notificărilor, MNotify utilizează următoarele canele de notificare:

  • poșta electronică (email);
  • portalul cetățeanului;
  • notificări push;
  • mesaje scurte (sms);
  • mesagerie instantanee (chat).

 

Setarea datelor și metodelor de recepționare a notificărilor prin intermediul serviciului MNotify pot fi efectuate în contul de utilizator de pe portalul www.mnotify.gov.md, cu adăugarea unei sau mai multor adrese de e-mail, numere de telefon, dispozitive, aplicații Viber, Telegram etc. Totodată, sistemul permite stabilirea graficului și preferințelor pentru zilele și orele de recepționare a notificărilor și mesajelor.

 

Funcționalități ale CPC care sunt în proces de dezvoltare și urmează a fi lansate sunt compartimentul „Programare online”, compartiment prin intermediul căruia contribuabilul va dispune de posibilitatea stabilirii prin intermediul cabinetului personal, în mod individual, data, ora, direcția de deservire fiscală în cadrul căreia solicită a fi deservit și serviciul necesar, precum și completarea unei adrese de e-mail a companiei pentru toate genurile de mesaje parvenite în CPC; încărcarea logoului companiei și a fotografiei utilizatorului în cadrul sistemului; înregistrarea automatizată a contabilului-șef din CPC în Registrul Fiscal de Stat, excluzând metoda reglementată prin Ordinul SFS nr. 352/2017 etc.

 

Informația privind data actualizărilor sistemului și lansarea noilor funcționalități va fi plasată pe pagina oficială a SFS – www.sfs.md, fapt despre care vom informa utilizatorii noștri.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.