17
10 2014
1580

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional.

Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a lansat curent un nou serviciu — „Verificarea restituirea în numerar”, elaborat de Î.S. „Fiscservinform”, care-i asigură şi mentenanţa tehnică. Serviciul permite contribuabilului-persoană fizică să verifice în regim on-line, prin intermediul portalului servicii.fisc.md, dacă deţine plaţi achitate în plus sau incorect calculate şi care pot fi eventual restituite.

Scopul principal urmărit la implementarea acestui modul este informarea mai accesibilă şi simplificată a beneficiarilor privind restituirile în numerar achitate către Trezorerie.

Pentru a utiliza noul serviciu, persoanele fizice trebuie să parcurgă următorii paşi (fig 1):
1. Accesaţi portalul www.fisc.md;2. Introduceţi codul personal (IDNP);3. Vizualizaţi mesajul informativ generat din baza de date a Serviciului Fiscal.Asigurarea securităţii informaţiei va fi realizată de Î.S. „Fiscservinform” în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale. Sistemul este un produs hard şi soft, care corespunde în totalitate cerinţele utilizatorilor, inclusiv şi în ceea ce priveşte securitatea informaţională.

Pentru informaţii suplimentare privind servicii electronice fiscale contactaţi Centrul Unic de Apel al SFS la numărul de telefon 0 8000 1525 sau
vizitaţi pagina web https://servicii.fisc.md .

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.