01
08 2014
4098

Prezentarea Declaraţiei Forma 4-BASS prin Internet pentru trimestrul II anul 2014

În perioada 01-20 iulie 2014 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitorii de contribuţii la BASS) au prezentat Declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul II al anului 2014. În perioada de raportare circa 2746 de plătitori de contribuţii la BASS, ceea ce constituie cu 1000 mai mult decît în trimestrul I al anului curent, au ales modalitatea de depunere a declaraţiilor forma 4-BASS cu aplicarea semnăturii digitale prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „e-Reporting”, raportare.md. Casa Naţională de Asigurări Sociale salută faptul că plătitorii de contribuţii la BASS au ales modalitatea de prezentare a declaraţiei forma 4-BASS prin Internet şi propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să utilizeze tehnologiile informaţionale în interacţiunea cu subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi, respectiv, să beneficieze de avantajele oferite de serviciul de depunere a declaraţiilor forma 4-BASS prin Internet cu aplicarea semnăturii digitale. Prezentarea declaraţiilor prin metoda automatizată de raportare electronică în afară de avantajele – disponibilitate 24/24 h, 7 zile pe săptămînă, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica şi/sau prezenta declaraţiile cu aplicarea semnăturii digitale aflîndu-se în vacanţă, în deplasare de serviciu, în ospeţie, la studii în orice colţ al lumii. În acest context, în perioada de raportare menţionată serviciul de raportare electronică a fost accesat din Rusia – 201 de sesiuni, Ucraina – 143 de sesiuni, Germania – 132 de sesiuni, România – 94 de sesiuni, Italia – 67 de sesiuni, Statele Unite ale Americii – 55 de sesiuni, Belgia - 33 de sesiuni, Brazilia – 17 sesiuni, Marea Britanie – 16 sesiuni , Austria – 14 sesiuni, Slovenia – 14 sesiuni, Irlanda – 9 sesiuni, Nederlanda – 9 sesiuni, Canada – 8 sesiuni, Turcia – 7 sesiuni, Spania – 6 sesiuni, Estonia – 4 sesiuni. Astfel, în comparaţie cu perioadele anterioare de raportare numărul utilizatorilor, care au accesat sistemul informaţional automat de peste hotarele Republicii Moldova, a crescut cu 246 de utilizatori. Numărul utilizatorilor aflaţi pe teritoriul Rusiei a crescut cu 57 de persoane, Ucrainei – cu 16 persoane, Germaniei – cu 22 persoane, României – cu 38 persoane, Italiei – cu 14 persoane, Statelor Unite ale Americii – cu 25 persoane, în alte ţări – cu 1- 4 persoane. Via| cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.