08
08 2014
3915

Prezentarea Declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) pentru trimestrul II prin intermediul SIA „e-Reporting”

În perioada 01-31 iulie a anului 2014 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitori de contribuţii la BASS) au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate (în continuare – declaraţii REV-5) pentru trimestrul II al anului de gestiune. La data de 01.08.2014 s-a estimat că circa 13228 de plătitori de contribuţii la BASS au ales modalitatea de transmitere a declaraţiilor REV-5 pentru trimestrul II al anului 2014, prin intermediul portalului www.raportare.md, ceea ce constituie cu 1863 mai mult decît în trimestrul I al anului curent. Totodată, 2443 de plătitori de contribuţii la BASS au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate pentru trimestrul II al anului 2014 cu semnătură digitală, cu 564 mai mult decît în trimestrul I. Semnarea declaraţiilor REV-5 cu semnătură digitală constituie o opţiune a plătitorilor de contribuţii la BASS, fiind prevăzută şi expedierea acestora fără semnătură digitală cu condiţia prezentării suportului de hîrtie o dată pe an, pînă la 1 martie 2015. Este de menţionat că, datorită informării populaţiei a crescut semnificativ numărul utilizatorilor care folosesc Sisitemul Informaţional Automatizat „e-Reporting”. Astfel, în perioada 01.01.2014 - 31.07.2014 s-au înregistrat şi au primit autorizaţie pentru a transmite rapoarte la Casa Naţională de Asigurări Sociale prin Internet circa 9000 de persoane. Aducem la cunoştinţă că în trimestrul II al anului 2014, în cadrul compartimentului Declaraţii REV-5 pe portal, au fost efectuate unele modificări. La solicitarea utilizatorilor portalului, procesul de expediere a declaraţiilor REV-5 cu semnătură digitală a fost divizat în două etape: iniţial, pachetul cu declaraţiile REV-5 se expediază spre verificare prin accesarea butonului Transmite la verificare înainte de a semna. Ulterior, după verificarea prealabilă a pachetului, cînd apare simbolul în rubrica Semnături, acesta va putea fi semnat prin accesarea butonului Transmite notificări pentru semnare. O altă modificare realizată pe portal prevede posibilitatea de rechemare a pachetului în decurs de 5 zile de la momentul expedierii acestuia. Respectiv, în rubrica Acţiuni, după înregistrarea pachetului în baza de date a CNAS, apare butonul . Opţiunea dată este valabilă pe parcursul perioadei de raportare, iar la expirarea acesteia butonul nu mai poate fi accesat. Respectivele modificări au contribuit la facilitarea procesului de transmitere a declaraţiilor REV-5 la CNAS şi la utilizarea semnăturii digitale.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.