07
02 2017
1458

Serviciile fiscale electronice – comoditate, operativitate, transparenţă

Serviciile fiscale electronice lansate de Serviciul Fiscal de Stat au menirea de a asigura simplificarea şi optimizarea modalităţii de comunicare a contribuabililor cu SFS, în primul rînd pe aspecte care se referă la prezentarea rapoartelor fiscale. Serviciile fiscale utilizate oferă un şir de avantaje, cum ar fi posibilitatea de completare şi transmitere în regim on-line a documentelor fiscale, excluderea cheltuielilor suplimentare de resurse în termeni de timp şi bani aferente procesului de raportare şi interacţiune cu SFS, excluderea necesităţii de imprimare a formularelor pe suport de hârtie şi prezentarea la sediul Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial, disponibilitatea de prezentare a dărilor de seamă în condiţii de maximă comoditate. Serviciul Fiscal de Stat oferă persoanelor juridice următoarele Servicii fiscale :
 • „Declaraţie electronică”
 • „Declaraţie rapidă”
 • „Registrul general electronic al facturilor fiscale”
 • „Colectarea informaţiilor din sursele indirecte”
 • „e-Factura”
 • „Contul curent al contribuabilului”
 • „Comanda on-line a formularelor tipizate”
 • „Descarcă formulare”
 • „Informaţii despre contribuabil”
 • „Verificarea facturii fiscale”
 • „Calendarul fiscal extins”
 • „Acces avansat la informaţii despre contribuabil”
 • „Diseminare mesaje”
 • „e-Cerere”
 • „Convertor Declaraţie electronică”
 • „Convertor Declaraţie rapidă”
Menţionăm că aceste servicii sunt disponibile 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an. Serviciile fiscale electronice devin accesibile automat de pe portalul www.servicii.fisc.md pentru persoane juridice în baza unui acord de conectare la serviciile fiscale electronice încheiat cu Î.S.„Fiscservinform”. Care sunt opţiunile pe care le oferă contribuabililor serviciile fiscale electronice? În acest sens serviciile oferă un şir de oportunităţi, cum ar fi:
 • Conectarea persoanelor juridice plătitori de T.V.A. la serviciile fiscale electronice prin intermediul Inspectoratelor Fiscale de Stat Teritoriale
 • Reconectarea persoanelor juridice plătitori de T.V.A. la serviciile fiscale electronice prin intermediul Î.S. „Fiscservinform”
 • Conectarea iniţială a entităţilor conform Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998
 • Conectarea iniţială a entităţilor conform art. 226 11 din Codul Fiscal
 • Conectarea primară a persoanelor juridice neplătitori de T.V.A. la serviciile fiscale electronice prin intermediul Centrelor de conectare alÎ.S. „Fiscservinform”
Alte detalii privind serviciile electronice oferite de SFS şi modalitatea de abonare la acestea, accesaţi: Servicii de suport Call-center Î.S. „Fiscservinform”, nr. de telefon: 022 82-22-22, servicii.fisc.md www.callcenter.fsi.md, www.fiscservinform.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.