Servicii electronice

Sistemul Informaţional Automatizat „e-Factura” - simplu, rapid şi sigur

De curînd a fost lansat un nou serviciu electronic pentru agenţii economici - SIA „e-Factura”. Acest serviciu a fost elaborat în contextul activităţilor de „e-Transformare a Guvernului Republicii Moldova” şi face parte din setul serviciilor electronice fiscale. Ideea de bază a proiectului s-a centrat pe modernizarea mecanismului existent de livrare şi evidenţă a facturilor şi facturilor fiscale, simplificînd pe această cale interacţiunea agenţilor economici cu Serviciul Fiscal de Stat. Graţie noului serviciu, subiecţii tranzacţiei facturate vor putea emite şi expedia on-line facturi şi facturi fiscale, fără a se mai deplasa la organul fiscal în vederea comandării lor. „e-Factura” va spori operativitatea circulaţiei acestor documente de la furnizor la cumpărător, va diminua nivelul corupţiei şi contrafacerii sau pierderii facturilor eliberate. SIA „e-Factura” a fost dezvoltat de către „Centrul de Guvernare Electronică”, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”, ultima fiind delegată drept administratorul noului sistem. Prin urmare, „Fiscservinform”, care dispune de experienţa necesară şi specialişti înalt calificaţi în domeniul întreţinerii şi gestiunii sistemelor informaţionale și, totodată, este responsabilă de procesarea electronică a datelor şi informaţiilor fiscale în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, va asigura funcţionalitatea serviciului, administrarea şi menţinerea acestuia. În contextul celor expuse, am realizat un interviu cu dl Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”. Presupunem că un agent economic a ales să utilizeze e-Factura. Există și niște condiții ori instrumente adăugătoare în lucrul cu o factură electronică ? Astăzi, toți agenții economici, abonați la serviciile de raportare „Declarația Electronică”, au posibilitatea să utilizeze serviciul e-Factura. Pentru contribuabilii care nu sunt conectați la serviciile electronice fiscale, trebuie să menționăm că, serviciul „e-Factura” este disponibil pe pagina web servicii.fisc.md şi poate fi utilizat doar după semnarea acordului de conectare la serviciile electronice fiscale. Deci, pentru a beneficia de avantajele oferite de serviciul dat, în primul rînd, e necesar ca agentul economic să se autentifice pe site-ul servicii.fisc.md. După efectuarea acestei proceduri, utilizatorul va fi transferat spre pagina principală a SIA „e-Factura” şi, astfel, va putea exploata funcționalitățile serviciului. Astfel, furnizorul şi cumpărătorul, dispunînd de semnături electronice, pot semna on-line formularele expediate şi recepţionate, respective, asigura evidenţa facturii în Registrul său. Specificul serviciului constă şi în faptul că permite utilizarea facturilor electronice şi în cazul cînd doar furnizorul este abonat la acest serviciu. Astfel, agentul economic va putea genera formularul facturii în format electronic, să imprime documentul şi să-l prezinte beneficiarului pe suport de hîrtie simplă, securizată prin elemente grafice de protecție. Cu referinţă la instrumentele suplimentare aferente procesului de lucru cu e-Factura, acestea sunt - computerul personal sau telefonul mobil cu acces la internet și abonamentul la serviciul Declarația electronică, care include deja tot necesarul pentru a lucra în e-Factura. Fiind un serviciu on-line, ce grad de securitate dispune acesta față de intervenții străine în datele personale ale utilizatorului? Serviciul electronic este conceput ca un serviciu protejat și securizat, din punct de vedere al scurgerii informației sau a accesului necondiționat la biroul electronic al agentului economic. Dat fiind faptul, că acest serviciu este similar cu Declarația electronică, agentul economic trece cîteva etape de autentificare, pentru a ajunge în biroul său de completare a informațiilor fiscale. Deci, o dată cu implementarea sistemului au fost utilizate și soluții de protecție a bazei de date împotriva unor atacuri cu scopul deteriorării sau accesării informației personale. Aceste sisteme au ca scop nu numai asigurarea protecției accesului necondiționat, dar și monitorizarea permanentă a operațiunilor care au loc pe acest server. Pe lîngă acestea, serviciul electronic este găzduit de platforma securizată MCloud, astfel, integritatea şi protecţia informaţiilor cu caracter confidenţial transmise prin internet cu ajutorul e-Facturii se asigură și de această platformă. Adițional, menționăm că utilizatorii e-Facturii vor fi instruiţi suplimentar vizavi de aspectele de securitate, necesare de aplicat în procesul de lucru cu factura electronică. Informația din facturi/facturi fiscale va fi monitorizată inclusiv și de Serviciul Fiscal? Funcționarii fiscali dispun de dreptul de monitorizare a operațiilor efectuate? Evident, că Serviciul Fiscal are unele împuterniciri și drepturi în procesul administrării fiscale. Deci, aceste date, aflîndu-se în biroul electronic al contribuabilului, se află în același timp și pe serverul aplicației. Acei inspectori fiscali care sunt implicați în procesul monitoring-ului și administrării T.V.A. vor avea acces la date în regim de vizualizare, fără posibilitatea de a schimba ceva. Acest lucru este firesc, dat fiind faptul că același acces îl au și astăzi inspectorii fiscali efectuînd un control al agentului economic, solicitînd aceeași informație. În viitor, acest lucru poate aduce la organizarea controalelor de la distanță de către inspectorul fiscal, putem vorbi despre controale camerale, din moment, cînd nu va mai fi nevoie să se deplaseze la oficiul agentului economic. Dle Coceban, astăzi, citind reacțiile contribuabililor la acest serviciu, e necesar să clarificăm și pentru cititorii noștri situația cu implementarea acestuia: totuși utilizarea e-Facturii de către agenții economici va deveni obligatorie pe viitor? La moment, acest serviciu nu este unul obligatoriu, el este dezvoltat ca un serviciul de alternativă, pentru a ușura activitatea agenților economici și a serviciului fiscal în procesul de administrare fiscală. Tindem să calmăm spiritele încinse în discuțiile despre utilizarea e-Facturii, specificînd că promovarea serviciului și atragerea agenților economici, pentru a fi activi în utilizarea acestui instrument, va fi organizată în mod democratic, ceea ce înseamnă că alegerea finală aparține contribuabililor. Scopul nostru este ca agenții economici să ajungă de sine stătător la ideea că, utilizarea e-Facturii este un mod mai comod, mai eficient și mai atrăgător în activitatea lor zi de zi. După cum ați menționat mai sus, există posibilitatea imprimării facturii fiscale electronice. Atunci, care este diferența între factura fiscală pe suport de hîrtie și cea care a fost imprimată? În primul rînd, cum a mai fost menționat și la evenimentul de lansare a acestui instrument, e-Factură oferă o serie de avantaje indiscutabile tuturor părților implicate în procesele implementării și utilizării acestui serviciu. Printre acestea accentuăm așa momente importante, precum: creşterea operativităţii și transparenței în documentarea tranzacţiilor efectuate, reducerea riscului falsificării facturilor fiscale, sporirea productivităţii muncii și reducerea cheltuielilor de imprimare a facturilor şi facturilor fiscale. Vor fi excluse riscurile de pierdere a formularelor facturilor sau facturilor fiscale, prin urmare vor fi minimizate cheltuielile suportate la emiterea și comanda facturilor fiscale atît de stat, cît și de agenții economici. Un alt aspect la care am vrea să atragem atenția contribuabililor, este procesul de imprimare a e-Facturii. Deci, în momentul cînd furnizorul imprimă o e-Factură din biroul său electronic, trimisă de agentul economic, acesta ia cunoștință cu toate detaliile prezentate, inclusiv verifică semnătura în documentul electronic. În schimb, e-Factura tipărită pe hîrtie deja nu va mai conține semnătura electronică. Astfel, în locul acesteia, i se va atribuie un QR cod, în care este codificată o serie de informații, necesară pentru determinarea faptului că această factură într-adevăr a fost generată de agentul economic sau furnizor. Acest QR reprezintă o importanță nu atît pentru participanții operației, ci, în primul rînd, pentru agenții de evidență a poliției, care vor verifica în baza unor echipamente, smartphon-ului, de exemplu, că factura este valabilă și a fost înregistrată în sistem. Ca să înțelegeți mai bine, un mecanism similar îl întîlniți zilnic mergînd la cumpărături, unde casierul cu un aparat special stabilește prețul produselor. În cazul cînd utilizatorul descoperă careva neajunsuri în sistem sau dispune de niște recomandări de îmbunătățire a acestuia, ce poate întreprinde acesta pentru a influența situația apărută? Pentru organizarea optimă a procesului de lucru în cadrul SIA „e-Factura” şi pentru înlăturarea greşelilor care pot apărea pe parcursul exploatării sistemului, acesta este prevăzut cu un compartiment special de urmărire a incidentelor: „Legătură Inversă”. Accesul la compartimentul specificat obţine fiecare utilizator al e-Facturii. Adiţional, „Legătură Inversă” prevede posibilitatea raportării despre neajunsurile sistemului, chiar din interiorul formularelor cu care se lucrează. Astfel de raportări (incidente) se acumulează într-un loc aparte din cadrul sistemului, după care pot fi vizualizate şi fixate de către administratorii sau implementatorii sistemului. În viitor, acest serviciu va interacţiona cu datele din programele de evidenţă contabilă necesare pentru completarea facturii (programul Întreprindere 1C, de exemplu)? Cînd va deveni posibil exportul datelor din contabilitate în formularul e-Facturii? La moment, SIA „e-Factura” se află la prima etapă de lansare - faza pilot, care va dura pînă la finele lunii mai curent. În perioada iunie-decembrie curent preconizăm implementarea sistemului în exploatare experimentală a serviciului, care prevede eliminarea neconformităţilor depistate în faza pilot, dar şi ajustarea amplă la sistemele de contabilitate corporativă a companiilor şi adaptarea cadrului metodologic la aceste modificări. Ce activități explicative și demonstrative se preconizează pentru prezentarea modului de lucru cu e-Factura tuturor celor interesați? Cînd vor fi realizate acestea? Pentru asigurarea eficienţei maxime în utilizarea facturii electronice, vor fi desfăşurate seminare de instruire şi şcolarizare pe tot teritoriul Republicii Moldova, corespunzător solicitărilor care vor parveni de la agenţii economici. Pe parcursul acestor cursuri, participanților li se va explica cu ajutorul materialelor scrise și video prezentărilor toate etapele și posibilitățile de lucru cu SIA „e-Factura”. *Pe lîngă cele expuse, pe portalul serviciilor electronice fiscale (servicii.fisc.md), şi anume în compartimentul „Întrebări frecvente”, agenţii economici pot găsi diverse lecţii instructive şi ghidul utilizatorului serviciului „e-Factura”

Monitorul fiscal FISC.md Nr.18 2014


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

5076 vizualizări

Data publicării:

21 Martie /2014 10:46

Domeniu:

Servicii electronice

Etichete:

e-Factura | Vitalie Coceban | Servicii electronice fiscale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon