Știri

Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială: noi proiecte discutate pe platforma Consiliului Economic

Simplificarea activității de întreprinzător continuă. În cadrul ședinței Grupului de lucru „Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială”, pe platforma Consiliului Economic, au fost examinate pachetele de dereglementare nr.6 și nr.7, elaborate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ce conțin mai multe propuneri de modificare a unor acte normative, în vederea eficientizării activității antreprenorilor și creării unui cadru  de  reglementare pentru desfășurarea  activității  de întreprinzător mai competitiv.

 

Pachetele de legi conțin prevederi ce vizează domeniile: achiziții publice, protecția consumatorilor, siguranța alimentelor, construcții și urbanism, sănătatea și securitatea în muncă, turism etc.

 

Astfel, una din propuneri constă în completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, cu dreptul de a putea înregistra bunul imobil în proces de construcții în baza autorizației de construire sau a certificatului constatator (în urma aprobării tacite). După cum au menționat experții care au prezentat modificările, implicit, se propune să fie eliminată neconcordanța din Legea nr. 1543/1998, care, în linii generale, în privința bunurilor imobile de orice categorie stabilește că certificatul constatator servește drept temei pentru înregistrarea drepturilor (art.28), însă nu prevede aceasta expres și în raport cu bunurile în proces de construcție.

 

De asemenea, se propune abrogarea Legii nr.1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe, în vederea anulării oricăror restricții privind circulația capitalului, în particular în ceea ce privește obligațiile privind repatrierea mijloacelor bănești (în corespundere cu practicile comunitare).

 

Totodată, autorii proiectului propun uniformizarea termenului de valabilitate a avizului sanitar, prin extinderea la 3 ani atât pentru produsele autohtone, cât și pentru cele de import, ceea ce va duce la diminuarea costurilor pentru agenții economici.

 

Mai multe propuneri vizează Legea cu privire la publicitate nr.66/2022 și anume:

revizuirea suprafeței maxime a firmei (inscripție pe panou) - de la 1m2 la 3m2 care nu va fi considerată publicitate și nu va necesita să fie autorizată, includerea posibilității de prelungire a termenului de valabilitate a autorizației pentru dispozitiv publicitar, ceea ace va duce la costuri mai mici pentru agenții economici, precum și excluderea autorizației de plasare a publicității pe vehicule eliberate de APL pe al cărui teritoriu este înregistrat vehiculul respectiv.

 

Alte propuneri vizează:

  • digitalizarea raporturilor între acționari și participarea acestora la adunare și proceduri de vot;
  • stabilirea condițiilor de licențiere unice pentru farmaciile din localitățile rurale indiferent de subvenționare, pentru a oferi condiții egale de activitate și excluderea unor costuri și cheltuieli pentru agenții economici;
  • afișarea denumirii țării de origine pe indicatorul de preț la toate produsele, cu scopul de a promova produsul autohton, prin informarea consumatorului;
  • excluderea monopolului din lege în favoarea Centrului Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu acordarea posibilității de instruire la oricare instituție acreditată în acest sens

 

Pachetele de dereglementare nr.6 și nr.7 la moment sunt la etapa de consultări, iar în următoarele săptămâni urmează a fi recepționate avizele de la autoritățile implicate, elaborate Analiza impactului de reglementare, urmând procedura legislativă stabilită. Totodată, persoanele interesate mai au posibilitatea de a transmite propuneri de îmbunătățire.

 

Amintim, recent, Parlamentul a aprobat în lectura a doua pachetul de legi nr.4 ((facilitarea activității mediului de afaceri), care a fost publicat în Monitorul Oficial din 22 martie curent, prevederile căruia intră în vigoare din 22 aprilie curent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

394 vizualizări

Data publicării:

26 Martie /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Etichete:

consiliu | activitate antreprenoriala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon