Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Ministerul Mediului


Ministerul Mediului

elaborează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, orientată spre crearea unor condiţii benefice pentru viaţă, dezvoltarea durabilă a ţării, colaborarea internaţională, aproximarea legislaţiei naţionale la cea a Uniunii Europene.

www.mediu.gov.md

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon