17
03 2020
1008

Comercializarea produselor care la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare nu erau calificate ca produse de importanță socială

Conform art. 4 lit. h) al Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior, reglementarea din partea statului a activităţilor de comerţ include stabilirea mecanismului de formare a preţurilor/tarifelor la produsele/serviciile de importanţă social (în continuare – produse sociale). Totodată, conform art. 20 alin. (6) al aceleiași Legi, produsele şi serviciile se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri libere de vânzare, cu excepţia preţurilor/tarifelor reglementate de către stat. Preţul la comercializarea produselor sociale de primă necesitate, a căror listă reflectă coşul alimentar al minimului de existenţă, se aprobă de către Guvern şi se reglementează prin limitarea rentabilităţii la producere şi/sau a adaosului comercial la vânzarea acestora. În scopul executării prevederilor art. 4 lit. h) și a art. 20 alin. (6) al Legii nr. 231, Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 774/20.06.2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante. Conform art. 1082 alin. (1) din Codul civil (CC), contractul produce nu doar drepturile, obligaţiile şi alte efecte juridice stipulate expres de părţi, dar şi efectele juridice care rezultă, în următoarea ordine, din: a) dispoziţiile legale imperative; b) dispoziţiile legale dispozitive, în măsura în care de la ele nu s-a derogat; c) practicile statornicite între părţi şi uzanţele aplicabile; d) principiul bunei-credinţe şi cel al echităţii. Alin. (2) a art. 1082 din CC stabilește că, dispoziţiile legale imperative substituie clauzele care contravin acestora, sub rezerva dispoziţiilor legale în materie de nulitate. Totodată, schimbarea excepţională a circumstanţelor constituie temei de ajustare a prestațiilor stabilite prin contract în conformitate cu prevederile art. 1083 din CC. Respectiv, în situația în care două persoane juridice au încheiat contractul privind comercializarea unor produse care, la momentul semnării contractului, nu erau calificate drept produse de importanță socială, după calificarea acestor produse prin Hotărârea Guvernului ca produse de importanță socială, vânzătorul este obligat să respecte prevederile art.20 alin.(6) din Legea nr.231 și a Hotărârii Guvernului nr. 774, limitând prețul de realizare în limitele stabilite de legislația în vigoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.