17
03 2021
2262

IPC 21: utilizarea Clasificatorului ocupațiilor la declararea funcțiilor derivate

Cum se completează rubrica nr. 8 din tabelul 2 din Darea de seamă IPC21 începând cu anul 2021? Au fost modificate condiţiile de utilizare a Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova care este utilizat la completarea rubricii date?

 

Rubrica nr. 8 a Dării de seamă IPC21 este predestinată declarării de către angajator a informației despre codul funcției deținut de către angajat în cadrul entității economice în conformitate cu contractul individual de muncă sau în baza actului administrativ de angajare. Potrivit Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă IPC 21 aprobată prin Ordinul MF nr. 94/2020, în  col. 8 din tabelul nr. 2 se completează codul funcției în conformitate cu Clasificatorului ocupațiilor (profesiilor, funcțiilor). Se pot identifica diferite coduri, respectiv cu diferite perioade în luna de gestiune.

Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.