21
04 2020
5302

Prezentarea IRM19 în cazul concediilor neplătite

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md”, la multiplele întrebări adresate de contribuabili, a adresat Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) solicitarea cu privire la particularitățile de completare și prezentare a Formei IRM19 Informație privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă în cazul concediilor neplătite, dar și aspecte ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală în cazul concediilor de lungă durată din cont propriu al angajatului. În continuare venim cu precizările oferite de CNAM.
 
Conform art. 6) alin. (4) lit. i) din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, statutul de persoană asigurată se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia suspendării acestuia în următoarele circumstanţe:
 
– nu depind de voinţa părţilor; – din iniţiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la doi ani, conform certificatului medical; – în caz de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Suspendarea contractului individual de muncă, potrivit art. 75 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova (CM), poate interveni în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia dintre părţi.
 
La rândul său, art. 77 lit. a) din CM stipulează că, contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părţilor exprimat în formă scrisă, în caz de acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună.
 
Acordarea concediului neplătit în temeiul art. 120 din CM constituie temei pentru suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, suspendare care, în temeiul art. 75 alin. (4) din CM, se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului şi se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură, cel târziu la data suspendării contractului individual de muncă.
 
Astfel, la acordarea concediului neplătit pe o perioadă de până la 120 de zile, potrivit art. 77 lit. a) din CM şi potrivit art. 6) alin. (4) lit. i) din Legea nr.1585/1998, suspendarea statutului de persoană asigurată angajată se efectuează după o lună din data acordării concediului neplătit. În cazul suspendării contractului individual de muncă în condițiile prevederilor normative expuse (art. 75 alin. (4) și art. 77 lit. a) din CM), angajatorul va prezenta informaţia dată prin prezentarea Formei IRM19 Informație privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă, care se prezintă în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă.
 
Suplimentar, aducem la cunoștință că, în temeiul art. 6 alin. 6) din Legea nr.1585/1998, salariaţii al căror statut de persoană asigurată a fost suspendat conform alin. (4) lit. i) se atribuie la categoria persoanelor care sunt obligate să se asigure în mod individual în termen de 30 zile de la data suspendării contractului individual de muncă (art. 23 alin. 1) din Legea nr.1593/2002).
 
Tot în acest context, în caz de șomaj tehnic, doar în situația suspendării contractului individual de muncă prin acordul părţilor, statutul de persoană asigurată angajată este suspendat, iar informația urmează a fi prezentată prin intermediul Formei IRM19. În cazul şomajului tehnic fără suspendarea contractelor de muncă, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază și, respectiv, nu li se suspendă nici statutul de persoană asigurată angajată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.