Știri

Garanția pentru contestație. Proiect, înregistrat în Parlament

Operatorul economic în cadrul achiziției publice, va fi obligat să depună, odată cu contestația și garanția pentru contestație, în valoare de 1% din valoarea estimată a achiziției, la contul trezorerial al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), dar nu mai mult de 100 mi lei.

 

Pe agenda Parlamentului este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prin care se propune îmbunătățirea procesului de examinare și soluționare a contestațiilor, formulate în cadrul procedurilor de achiziții publice, prin reducerea și simplificarea termenelor de examinare a contestațiilor și excluderea blocării, în unele cazuri neîntemeiate, a întregii proceduri de achiziție publică.

 

Astfel, se propune instituirea unui mecanism de responsabilizare a operatorilor economici care intenționează să depună contestație, prin introducerea unei garanții pentru contestație. În esență, garanția pentru contestație reprezintă valoarea bănească depusă de contestator, în vederea garantării motivelor temeinice invocate în contestație.

 

ANSC nu are dreptul să pretindă la plata garanției pentru contestație și se restituie contestatorului la contul bancar în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei pe marginea contestației depuse.

 

De asemenea, până la transmiterea punctului de vedere sau până la desfășurarea ședinței deschise de examinare a contestației, autoritatea are dreptul să adopte măsuri de remediere considerate necesare ca urmare a deficiențelor invocate de către contestator, informând despre acest fapt participanții la procedura de achiziție, inclusiv ANSC, despre măsurile de remediere applicate, având obligația de a le publica în SIA RSAP, nu mai târziu de o zi de la data adoptării.

 

 

Totodată, proiectul mai prevede că ofertanții care încă nu au fost excluși definitiv sunt considerați în continuare interesați în contestarea deciziei de reevaluare a ofertelor, dacă au contestat decizia inițială de atribuire a contractului / de anulare a procedurii de achiziție publică. O excludere este definitivă în cazul în care a fost notificată ofertanților interesați și fie, a fost considerată legală de către ANSC, fie nu mai poate face obiectul unei căi de atac în fața Agenției.

 

În cazul în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind ilegale, acesta trimite ANSC o cerere de renunțare la contestație, iar Agenți dispune încetarea procedurii de soluționare a contestației.

 

Autorii mai propun ca cazul în care procedura de achiziție publică conține mai mult de 20 de loturi, darea de seamă privind procedura de achiziţie publică să fie publicată în Buletinul achizițiilor publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare.

 

Analiza evoluției anuale a contestațiilor înregistrate la ANSC, în perioada anilor 2018-2022, relevă că numărul acestora este în continuă creștere, cu o ușoară stabilizare pe parcursul ultimilor 2 ani. Conform datelor oficiale, în anul 2022 au fost înregistrate 1135 de contestații.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

514 vizualizări

Data publicării:

12 Iulie /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

procedura de contestare | achizii publice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon