Știri

Guvernul a aprobat modalitatea de repartizare a subvențiilor complementare pentru acciza la motorină

Agricultorii vor beneficia de subvenții complementare pentru acciza la motorină din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la acordarea subvențiilor complementare pentru acciza la motorină din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, ce stabilește modul de repartizare a subvențiilor complementare pentru acciza la motorina utilizată de fermieri în anul agricol 2023 pentru efectuarea lucrărilor în exploatațiile agricole.

 

Astfel, subvenția complementară se acordă pentru motorina cumpărată în perioada 16 noiembrie 2022 – 30 septembrie 2023 inclusiv, după cum urmează:

  • în cuantum de 100% din cota accizei stabilite pentru anul 2023 sau 3248 lei per tonă – pentru fermierii micro, mici și mijlocii și 100% din cota accizei stabilită pentru anul 2022 sau 2980 lei per tonă – pentru fermierii micro, mici și mijlocii;
  •  în cuantum de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2023 sau 974,4 lei per tonă – pentru fermierii mari și 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă – pentru fermierii mari.

 

Plafonul anual al subvenției acordate unui singur constituie 200 mii lei anual per sector.

 

Pentru obținerea subvenției, solicitanții trebuie să fie înregistrați în modul stabilit de legislație, nu mai târziu de data depunerii cererii de solicitare a subvențiilor; să dețină în proprietate sau în folosință teren agricol sau exploatație zootehnică; motorina să fie utilizată pentru activității agricole și, după caz, plantațiile multianuale să fie cu termenul de funcționare utilă neexpirat, conform Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2020.

 

Fermierul va putea solicita subvenția doar în baza facturilor fiscale eliberate. Facturile emise de la 16 noiembrie 2022 până la 29 iunie 2023 se depun printr-o cerere de subvenționare a motorinei, adresată nu mai târziu de 31 iulie 2023, iar facturile emise de la 30 iunie până la 30 septembrie inclusiv, se depun printr-o cerere de subvenționare a motorinei, adresată nu mai târziu de 30 septembrie 2023.

 

Pentru obținerea subvenției, solicitantul prezintă suplimentar, la actele prevăzute în Legea nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, următoarele documente specifice, după caz:

  • certificatul de confirmare, iar în cazul deținătorilor de animale – extrasul din Registrul de stat al animalelor eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor sau alte documente confirmative eliberate de Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securit Cibernetică, inclusiv: copia pașaportului stupinei pentru familiile de albine, copia formularelor 24-agr, conform perioadelor menționate în pct. 9, cu ștampila umedă a Biroului Național de Statistică aplicată, pentru păsări ouătoare sau facturi fiscale de comercializare/mișcare a animalelor la abator, pentru păsări destinate sacrificării și iepuri;
  • copia facturilor de livrare a motorinei;
  • copiile actului de înființare și pașaportului proiectului plantației multianuale, după caz;
  • dovada deținerii contului bancar deschis la o bancă din Republica Moldova în lei moldovenești
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

766 vizualizări

Data publicării:

06 Iulie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

importul de motorina | marfuri accizate | subventie

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon