Știri

Guvernul a aprobat proiectul modificărilor la Legea contabilității şi raportării financiare

În cadrul ședinței din 20 septembrie Guvernul  a aprobat proiectul modificărilor la Legea nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare, elaborat în contextul armonizării legislației din domeniul contabilității și auditului și în vederea transpunerii Directivei (UE) 2021/2101 în ceea ce privește prezentarea de către anumite întreprinderi și sucursale de informații privind impozitul pe profit.

 

Proiectul prevede completarea alin. (1) al art. 3 cu două noțiuni noi: „entitate – mamă de cel mai înalt rang – entitate-mamă al celui mai mare grup de entități” și „entitate autonomă – entitate care nu face parte dintr-un grup”.

 

În condițiile aprobării de către Parlament a proiectului elaborat de Ministerul Finanțelor, art. 23 din Legea nr. 287/2017 care reglementează cerințele față de raportul conducerii va fi completat cu prevederi noi conform cărora entitatea autonomă, care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit. Informațiile privind impozitul pe venit urmează să includă: descrierea activităților principale ale entității; veniturile din vânzări; profitul (pierderea) până la impozitare; cheltuielile privind impozitul pe venit; impozitul pe venit achitat; profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune; profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți. Se propune ca entitatea autonomă să nu prezinte informațiile privind impozitul pe venit dacă desfășoară activitate economică exclusiv în RM.

 

Entitatea-fiică care va reprezenta o entitate mijlocie sau entitate mare, a cărei entitate-mamă de cel mai înalt rang nu este înregistrată în Moldova, care va face parte dintr-un grup care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive va obține venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit al grupului. Informațiile privind impozitul pe venit vor includ informațiile prevăzute la art.30 alin.(7) din Legea nr. 287/2017 și urmează a fi prezentate în valuta țării în care este înregistrată entitatea-mamă de cel mai înalt rang.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări – din 1 ianuarie 2025, în condițiile în care entitatea-mamă de cel mai înalt rang nu va oferi entității-fiice informațiile corespunzătoare, entitatea-fiică va prezenta informațiile deținute privind impozitul pe venit al grupului. Dacă entitatea-fiică va prezenta parțial sau nu va prezinta informații privind impozitul pe venit al grupului, se va oferi o explicație clară şi motivată în acest sens.

 

O altă completare stipulează că filiala entității nerezidente (entității autonome/entității-mamă de cel mai înalt rang care face parte dintr-un grup), care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive va obține venituri din vânzări ce depășesc 127,2 mil. lei, va include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit al entității autonome/entității-mamă de cel mai înalt rang dacă: entitatea care a deschis filiala este o entitate autonomă care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei sau va fi o entitate afiliată unui grup a cărui entitate-mamă de cel mai înalt rang nu va fi înregistrată în RM, iar grupul în ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, și entitatea-mamă de cel mai înalt rang nu va avea o entitate-fiică care este o entitate mare sau mijlocie.

 

Proiectul urmează a fi aprobat de către Legislativ în două lecturi.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1425 vizualizări

Data publicării:

20 Septembrie /2023 11:06

Etichete:

legea contabiliții și raportării financiare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon