Știri

Legea cu privire la garantarea depozitelor în bănci va intra în vigore la 1 octombrie 2023

 

În Monitorul Oficial din 11 iulie curent a fost publicată Legea nr.160 din 22 iunie 2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci, ce reglementează funcționarea schemei de garantare a depozitelor pentru băncile care își desfășoară activitatea în Republica Moldova.

 

Legea va intra în vigoare la 1 octombrie curent și se aplică tuturor băncilor care își desfășoară activitatea în RM.

 

Obiectivul schemei de garantare a depozitelor este de a garanta depozitele constituite în bănci, a proteja interesele deponenților și a contribui la stabilitatea sistemului financiar.

 

Astfel, schema de garantare a depozitelor cuprinde Fondul de acoperire a depozitelor bancare. Toate băncile care își desfășoară activitatea în Republica Moldova sunt instituții membre ale schemei de garantare a depozitelor.

 

Conform legii, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB) este o persoană juridică de drept public autonomă, independentă față de alte autorități publice, persoane fizice sau juridice, care își exercită atribuțiile ce îi sunt date în competență în conformitate cu prevederile prezentei legi. Pentru a asigura instituirea și funcționarea schemei de garantare a depozitelor se creează Fondul de acoperire a depozitelor bancare în calitate de fond de resurse financiare independent, fără personalitate juridică și care este administrat de FGDSB.

 

Banca Națională a Moldovei deschide conturi separate pentru mijloacele financiare necesare activității operaționale a FGDSB și pentru fiecare dintre fondurile administrate. Anual, în termen de cel mult 120 de zile de la sfârșitul anului calendaristic precedent, FGDSB, reprezentat de președintele Consiliului de administrație, prezintă Parlamentului raportul privind activitatea desfășurată în anul precedent, care este examinat în comisia permanentă de profil.

 

Legea prevede un nivel de acoperire – suma maximă garantată de Fondul de acoperire a depozitelor bancare per fiecare deponent și per fiecare instituție membră.  Nivelul de acoperire este de 100 000 MDL, iar începând cu 1 ianuarie 2025, nivelul de acoperire va fi de 200 000 MDL

 

Totodată, este prevăzut și un nivel-țintă – cuantumul numerarului, al depozitelor și activelor cu grad scăzut de risc care pot fi lichidate într-un termen de 7 zile lucrătoare, exprimat ca procent din totalul depozitelor garantate ale instituțiilor membre, pe care Fondul de acoperire a depozitelor bancare trebuie să îl atingă. Conform legii, nivelul-țintă al Fondului de acoperire a depozitelor bancare este de 4% din totalul depozitelor garantate, înregistrate în sistemul bancar și va fi revizuit de Consiliul de administrație, cel puțin o dată la 3 ani.

 

Dacă depozitele unei instituții membre devin indisponibile, într-un termen de 3 zile lucrătoare din data indisponibilității acestora, lichidatorul prezintă FGDSB lista tuturor deponenților ale căror depozite sunt garantate, precum și mărimea fiecărui depozit garantat per deponent, utilizând principiul vizualizării consolidate a clienților, în conformitate cu actele normative ale FGDSB.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

956 vizualizări

Data publicării:

13 Iulie /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

garantarea depozitelor | depozite bancare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon