Știri

Legea privind protecția secretelor comerciale, aprobată

În cadrul ședinței plenare din 7 decembrie curent, Parlamentul a aprobat în a doua lectură proiectul Legii privind protecția secretelor comerciale, punerea în aplicare a căreia va oferi persoanelor fizice sau juridice care dețin controlul legal asupra unui secret comercial instrumentele și pârghiile necesare pentru obținerea protecției corespunzătoare a informațiilor economice deținute. De menționat, că legea transpune Directiva europeană privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, secret comercial, în sensul legii aprobate, se vor considera informațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe: „sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau uşor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informaţii în cauză; au valoare comercială prin faptul că sunt secrete; au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanţele date, luate de către persoana care deţine în mod legal controlul asupra informaţiilor respective, pentru a fi păstrate secrete”.

 

Proiectul prevede că dobândirea unui secret comercial se va considera legală în cazul în care secretul comercial este obținut prin descoperirea sau crearea independentă; exercitarea dreptului salariaților sau al reprezentanților salariaților la informare și la consultare în conformitate cu legislația;  orice altă practică care, în condițiile date, este conformă cu practicile comerciale loiale etc. Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial se va considera legală în măsura în care o astfel de dobândire, utilizare sau divulgare este impusă sau permisă în temeiul legii.

 

Ilegală se va considera dobândirea unui secret comercial fără consimțământul deținătorului secretului comercial ori de câte ori se va efectua prin accesul neautorizat, însușirea sau copierea oricăror documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice care se află în mod legal sub controlul deținătorului secretului comercial și care conțin secretul comercial sau din care acesta poate fi dedus; orice alt comportament care, în circumstanțele date, contravine practicilor comerciale loiale.

 

Conform proiectului aprobat, pentru protecția secretului comercial împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, deținătorul se va putea adresa în instanța de judecată. Acţiunile prin care se apără dreptul asupra secretului comercial și acțiunile de aplicare a măsurilor, a procedurilor și a acțiunilor reparatorii vor fi supuse termenului de prescripţie de 6 ani.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

481 vizualizări

Data publicării:

11 Decembrie /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

secret de afaceri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon