12
08 2014
1601

Hotărîrea de Guvern “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015”

Proiectul a fost elaborat în scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional, în conformitate cu Legea nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4). La elaborarea proiectului Programului s-a ţinut cont de necesitatea punerii la dispoziţia factorilor de decizie a datelor statistice necesare fundamentării şi aprecierii realizării politicilor de dezvoltare economică şi socială la nivel naţional şi în profil teritorial; creşterii gradului de satisfacţie a cerinţelor de informare a utilizatorilor de date statistice interni şi externi (administraţia publică centrală şi locală, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale, persoane fizice, mass-media etc.); promovării în consecinţă a integrării în spaţiul informaţional internaţional, în particular al Uniunii Europene şi ca efect a cunoaşterii mai bune a Republicii Moldova peste hotarele ei; actualizării datelor din Pagina Sumară Naţională a Datelor (NSDP) vizînd Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a Fondului Monetar Internaţional, la care participă Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare; utilizării cît mai ample a surselor disponibile administrative de date deţinute de autorităţile centrale şi locale întru utilizarea mai raţională a mijloacelor bugetare; extinderii realizării cercetărilor statistice selective, întru micşorarea sarcinii informaţionale asupra agenţilor economici.

Data limită pentru comentarii: 29.08.2014

Fişiere Nota informativă Proiectul legii Hotărîrea Guvernului Agenda Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015” Persoane responsabile Feodora Condurari, consultant principal în serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic naţional din cadrul BNS, tel.022 72 93 97

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.