27
07 2017
2017

Întreprinderi de stat şi municipale: noi reglementări ale activităţii

Proiectul de lege privind întreprinderile de stat şi municipale, aprobat de Guvern, a fost publicat în MO şi reglementează particularităţile fondării, funcţionării şi încetării activităţii acestora, modul de administrare a bunurilor, transmise lor, procedura de reorganizare sau dizolvare, componenţa, atribuţiile şi răspunderea organelor de conducere, la fel ca şi tranzacţiile cu conflict de interese și modul de dezvăluire a informației de către aceste entităţi. Astfel, este stabilit plafonul minim de 5000 lei pentru capitalul social al întreprinderilor. De asemenea, este prevăzut un regim juridic special, cu înregistrarea distinctă în evidența contabilă a bunurilor publice şi celor cu destinaţie socială, care se află la balanța întreprinderilor, în scopul evitării înstrăinării în mod fraudulos a acestor bunuri. Mai multe prevederi se referă la modul de administrare a întreprinderilor de stat/municipale. În acest sens, se preconizează extinderea atribuţiilor consiliilor de administraţie ale ÎS și ÎM, care vor determina indicatorii de performanţă ai întreprinderii şi criteriile de evaluare, vor aproba planul de afaceri şi vor monitoriza executarea acestuia. Aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, precum și selectarea prin concurs administratorului ÎS sau ÎM, de asemenea ţin de competența Consiliului de administrație. Proiectul de lege suplinește atribuţiile fondatorilor şi ale administratorilor întreprinderilor de stat/municipale. Astfel, fondatorul urmează să autorizeze achiziţionarea bunurilor a căror valoare constituie peste 25% din valoarea activelor nete sau depăşește suma de 400 mii de lei. Printr-o altă prevedere se instituie comisiile de cenzori la ÎS și ÎM, care vor exercita, semestrial, controlul activităţii economico-financiare a întreprinderilor, inclusiv a procedurilor de achiziţie. Documentul include și prevederi privind dizolvarea benevolă a întreprinderilor de stat/municipale. În prezent, circa 320 de întreprinderi nu activează și urmează a fi lichidate. Relevantă este prevederea privind stabilirea unui termen limită de patru ani pentru reorganizarea întreprinderilor de stat/municipale în societăți comerciale sau instituţii publice. La finele anului 2016, autorităţile publice locale administrau 550 de întreprinderi municipale, iar autorităţile publice centrale - 250 de întreprinderi de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.