15
05 2017
7417

Nivelul de ocupare a forței de muncă, în vizorul autorităților

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune spre consultare proiectul de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă. Scopul proiectului constă în creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și reducerea excluziunii sociale de pe piața muncii. Proiectul interzice orice discriminare pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie sau apartenență politică, avere sau de origine socială în domeniul ocupării forței de muncă. Autorii menționează necesitatea elaborării prezentului proiect, din motivul că Legea nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă este depășită și necesită a fi ajustată normelor internaționale, precum și circumstanțelor pieței muncii din Republica Moldova. Majoritatea măsurilor active de ocupare prevăzute de actuală lege, cum ar fi subvenționarea costurilor forței de muncă, susținerea financiară în vederea creării locurilor de muncă și altele nu se implementează fiind considerate de beneficiari birocratice și ineficiente. Proiectul reglementează serviciile care sunt prestate șomerilor în vederea asigurării ocupării forței de muncă. Astfel, serviciile pe piața muncii includ: • înregistrarea locurilor de muncă vacante și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; • informarea angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; • consilierea și orientarea profesională; • intermedierea muncii; • stabilirea profilului șomerului; • elaborarea planului individual de angajare a șomerului; • servicii de preconcediere. Proiectul de lege prevede măsuri active de ocupare a forței de muncă totalmente noi. Acestea sunt: • angajarea subvenționată a categoriilor de persoane vulnerabile pe piața muncii; • sprijinirea creării și adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități; • stagierea, instruirea la locul de muncă; • susținerea auto ocupării; • susținerea proiectelor de inițiative locale care au ca scop crearea locurilor de muncă în mediul rural. Spre deosebire de reglementările existente în prezent, proiectul de lege stabilește categoriile de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii, modalitatea și responsabilii de monitorizarea pieței muncii, evaluarea impactului măsurilor de ocupare a forței de muncă, modul de abordare a unor categorii de șomeri speciali (deținătorii terenurilor agricole, șomerii care se angajează în muncă pe perioada determinată), diversifică formele de instruire a șomerilor prevăzând instruirea la locul de muncă și stagierea. În acest sens, proiectul prevede categori de șomeri care necesită suport suplimentar: tinerii în vârstă cuprinsă între 16-24 ani; persoanele cu dizabilități; șomerii de lungă durată; persoanele în vârstă de 60 ani și cele eliberate din locurile de detenție; victimele ale traficului de ființe umane, care se luptă cu consumul de substanțe, victimele violenței în familie. Proiectul prevede, pe lângă suportul acordat șomerilor în ocuparea forței de muncă, monitorizarea pieței muncii. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile teritoriale administrează registre de evidență a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor, locurilor de muncă vacante, elaborează analize și prognoze ale pieței muncii. Rezultatele monitorizării pieței muncii vor fi utilizate pentru elaborarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, formării profesionale, social-economice și dezvoltării regionale. Conform datelor prezentate în proiect, situația pe piața muncii din Republica Moldova este tot mai dificilă, iar rata de ocupare și de activitate a populației înregistrează valori scăzute - 40,8% și respectiv 42,6%, fapt care demonstrează inatractivitatea pieței muncii din Republica Moldova. În același timp, pe piața muncii se înregistrează un decalaj esențial între cererea și ofertă de forță de muncă, fapt care condiționează deficitul forței de muncă în anumite sectoare. Lipsa oportunităților de ocupare în mediul rural, fapt care face dificilă plasarea în câmpul muncii șomerilor din mediul rural, la fel este una din problemele frecvente cu care se confruntă piața forței de muncă din țara noastră.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.