13
05 2017
1876

Paza unor obiective de stat va fi efectuată de întreprinderile de stat specializate

Întreprinderile de stat specializate în acordarea serviciilor de pază şi securitate, vor putea efectua, în mod exclusiv, activității particulare de pază la obiectivele ce aparţin instituţiilor şi organizaţiilor finanţate de la bugetele de stat şi cele locale, cu excepția acelor instituții care beneficiază de serviciile de pază ale Serviciului de Protecție și Pază de Stat sau dispun de propriul serviciu de pază, precum şi întreprinderilor cu capital preponderent de stat.
Un proiect în acest sens este propus spre consultare de Minitserul Afacerilor Interne.

Totodată, întreprinderile de stat specializate în acordarea serviciilor de pază şi securitate vor efectua activități particulare de pază și la obiectivele ce aparţin instituţiilor din sistemul naţional de asigurare cu energie electrică și gaze naturale, precum și la obiectivele din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova.

Proiectul cu privire la aprobarea Listei obiectivelor ale căror pază este de competența exclusivă a întreprinderilor de stat specializate în domeniu a fost elaborat în scopul excluderii posibilității admiterii schemelor frauduloase şi tranzacţiilor ilegale de mijloace financiare în cadrul structurilor comerciale şi asigurării gestionării eficiente a mijloacelor financiare provenite din prestarea serviciilor de pază.

Potrivit datelor din nota proiectului, în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, există trei întreprinderi de stat care prestează servicii de pază — Î.S. „Scutul Energetic”, Î.S. „Detaşamentul de Pază Paramilitară” şi Î.S. „Servicii Pază a MAI”.

Acordarea acestor întreprinderi a dreptului de asigurare a pazei obiectivelor menționate va diminua riscul atentatelor la proprietatea de stat și cea privată şi va spori încrederea în autorităţi în rândul cetăţenilor, se menționează în proiect.

Conform unor date oficiale, în anul 2015, aceste trei întreprinderi de stat au înregistrat o sumă totală de vânzări de 187 mil. lei, dintre care la bugetul public național au fost defalcate 70,5 mil. lei, ceia ce constituie 45,53% din suma totală de vînzări. În anul 2016, aceleași întreprinderi au înregistrat o sumă de vânzări de 166,8 mil. lei, dintre care au fost achitate impozite în sumă de 70,5 mil. lei, ceia ce constituie 47,28% din suma vânzărilor.

Implementarea proiectului hotărîrii Guvernului nu va necesita careva cheltuieli financiare din bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.