05
09 2018
1461

Programele de formare profesională vor fi coordonate cu ministerele de resort

Formarea profesională continuă a adulţilor se va organiza în mod distinct pe niveluri de formare şi specialităţi, ţinându-se cont de nevoile angajatorilor, de competenţele generale ale adulţilor, de cerinţele înaintate pentru funcţiile pe care aceştia le exercită şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în câmpul muncii. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern, solicitând modificarea și completarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților în contextul promovării învățării pe tot parcursul vieții prin formarea competențelor profesionale a adulților în vederea încadrării pe piaţa muncii sau pentru a putea accede la studii de diferite nivele atât în țară cât și peste hotare. Totodată, pentru simplificarea și debirocratizarea procedurii de evaluare în vederea autorizării de funcționare provizorie sau acreditării, se propune excluderea prevederii conform căreia Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării coordonează programele de formare profesională continuă. Astfel, furnizorii de educație vor elabora, aproba și coordona cu alte ministere de resort programele de formare profesională potrivit metodologiei de elaborare a programelor. Decizia cu privire la autorizarea de funcționare provizorie, de acreditare, neacreditare sau de retragerea dreptului de organizare a unui program de formare profesională continuă se va emite în continuare de către Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării în baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educaţie şi Cercetare. Proiectul mai prevede că formarea profesională continuă a adulţilor, în funcţie de complexitate, se va realiza prin cursuri tematice şi programe de perfecționare/ specializare, perfecționare de scurtă durată, perfecționare multidisciplinară, de calificare suplimentară corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii, formare profesională sau corespunzătoare unui alt domeniu general de studii, formare profesională (de la 1800 ore până la 2700 de ore). Implementarea prevederilor nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.